słownik angielsko - polski

English - język polski

carriage po polsku:

1. powóz powóz


Nie ma miejsca na powóz

Polskie słowo "carriage" (powóz) występuje w zestawach:

Language Review & Skills Round-up Units 1-2
Unit 10 The written word New Matura Solutions
World Explorer 3 Unit 2 OTHER WORDS
New matura success Unit 10 True art
Unit 10 The written word

2. wagon wagon


Some railway companies are unable to say how many locomotives or wagons they have available, or where they are.
Czy ten wagon jedzie do Warszawy?
Ten pociąg ma 15 wagonów.
Szukam piątego wagonu.
Prosimy, aby nie opuszczać wagonu w czasie jazdy pociągu.
Pociąg ma wiele wagonów
Nasze miejsca są w wagonie trzecim.
wagon sypialny, wagon restauracyjny
Jestem w wagonie A, na miejscu 47.

Polskie słowo "carriage" (wagon) występuje w zestawach:

Podróżowanie i turystyka cz1
08 podróżowanie i turystyka
angielski moduł 3 podstawa
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Tran...
Podróżowanie i turystyka (R)

3. wóz wóz


Mój wóz jest uszkodzony.
No, piękny wóz. Pewnie dałeś za niego majątek?

Polskie słowo "carriage" (wóz) występuje w zestawach:

141 słowek... Longman unit 7 częśc 2
podrozowanie i turystyka 7 longman rozszerzony;)
dział 7 - "Podróżowanie i turystyka"
LONGMAN Matura rozszerzona - Podróżowanie i turystyka
road travel and driving

4. przewóz przewózPolskie słowo "carriage" (przewóz) występuje w zestawach:

Legal English - Understanding contracts (6)
transport i podròż
Słowka Unit 5
angielski 02.03.2017
PL my logistics book

5. kareta karetaPolskie słowo "carriage" (kareta) występuje w zestawach:

How Fast Does it Travel- reading. p. 74-75
4.5. The British and tradition
Vocabulary 8a, kl. 6
angol milion słówek
PI-2 unit 3-4

6. wagon osobowy wagon osobowyPolskie słowo "carriage" (wagon osobowy) występuje w zestawach:

natural disasters, traffic
5) Race scross London
unit 5 pearson advanced

7. wagon kolejowy wagon kolejowyPolskie słowo "carriage" (wagon kolejowy) występuje w zestawach:

Speak Out unit 5/2
Środki lokomocji
the fast train

8. laweta laweta