Language Review & Skills Round-up Units 1-2

 0    64 fiszki    Silbena
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


alternatywny
2
rozpocznij naukę
alternative/alternate

przyszła panna młoda
rozpocznij naukę
bride-to-be

nieprzyjemny/przykry/niemiły
rozpocznij naukę
disagreeable

disagreement/discord

invaluable

round-up

występować/nastąpić
rozpocznij naukę
occur


niewinność
rozpocznij naukę
innocence

rapidly

podejrzewać
rozpocznij naukę
suspect

alternate

hide

ukryć
Schowaj się pod stół!
rozpocznij naukę
hide
Hide under the table!

search

loneliness

bezsilność
rozpocznij naukę
helplessness

obvious

tremble


carriage

carriage

zamieszanie
Uncertainty about what is happening, intended, or required.
rozpocznij naukę
confusion

znajomy
przymiotnik
rozpocznij naukę
familiar

companion


suspicionzadzwonić po
rozpocznij naukę
call after

zobowiązany
rozpocznij naukę
obliged

insult

nadzwyczajny
rozpocznij naukę
extraordinary

odnosić się
2
rozpocznij naukę
relate/refer

główny/poważny/większy
To główny powód, dla którego Cię zostawiłem.
rozpocznij naukę
major
This is the chief reason why I left you.

konsument
I z tego powodu konsument woli kupić podróbki.
rozpocznij naukę
consumer
As a result, the consumer prefers to purchase fake goods.

niezmierny/bezgraniczny
Limitless or endless in space, extent, or size; impossible to measure or calculate.
rozpocznij naukę
infinite

measurement/survey

insult

claim

claim

celnie/trafnie
In a way that is correct in all details; exactly.
rozpocznij naukę
accurately

purchase

traktować
Nie traktujcie mnie jak dziecko.
rozpocznij naukę
treat
Don't treat me like a child.

doświadczenie praktyczne
rozpocznij naukę
hands-on experience

wyposażony w
rozpocznij naukę
fitted with

senny
2
Po jedzeniu robię się senna.
rozpocznij naukę
sleepy/drowsy
I get sleepy after eating.

podjazd
do garażu
rozpocznij naukę
driveway

bezwzględnie
rozpocznij naukę
utterly

current

current

zataczać się
rozpocznij naukę
stagger

vintage

rocznik wina
rozpocznij naukę
vintage


dojazd/dojście
sposób dostania się w jakieś miejsce
Dojazd do parkingu był trochę problematyczny.
rozpocznij naukę
access
The access to the parking lot was a bit problematic.

instalacja wodociągowa
rozpocznij naukę
plumbing

general/overall

dwupoziomowe
rozpocznij naukę
double-decked

twin

niewyczerpany/nieograniczony/niezliczony
Having or seeming to have no end or limit.
rozpocznij naukę
endless

wartościowy/wart zachodu
rozpocznij naukę
worthwhile

wart
Sufficiently good, important, or interesting to be treated or regarded in the way specified.
Nie płacz, on nie jest tego wart.
rozpocznij naukę
worth
Don't cry, he's not worth it.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.