słownik angielsko - polski

English - język polski

coin po polsku:

1. moneta moneta


To jest moneta.
Czy to jest stara moneta?
Może moja moneta tobie też przyniesie szczęście. To powiedzenie zostało ukute przez słynnego filozofa.
„Nickel” to moneta pięciocentowa.
Moneta wypadła mu z kieszeni.
Z kieszeni wypadła mu moneta.

Polskie słowo "coin" (moneta) występuje w zestawach:

Angielski test 3 personality money relationship
unit 6 evolution plus 3
Bankowość/ systemy płatnicze
Zakupy i targowanie się
rozdzial 9 angielski slowka

2. wymyślić wymyślić


Nie mogę wymyślić, jak to zrobić.
wymyślić rozwiązanie
jeśli nie jesteś przygotowany na pomyłkę, nigdy nie będziesz w stanie wymyślić nic oryginalnego
Staram się wymyślić sposób, żeby, bez wydawania pieniędzy, mój pokój lepiej wyglądał.
Nie mogę wymyślić żadnego rozwiązania.
pomóż mi wymyślić co zrobić
Muszę wymyślić coś, żeby nie pójść do pracy.
wymyślić wymówkę
Każda drużyna musi wymyślić słowo, które pasuje do opisu.
Musisz wymyślić jakąś wymówkę.
Musimy wymyślić jakąś drogę ucieczki.
Gdyby Bóg nie istniał, trzeba by go było wymyślić.
Myślę, że nietrudno będzie wymyślić lepszy system.
Chciałbym umieć wymyślić, jak pokonać system.

Polskie słowo "coin" (wymyślić) występuje w zestawach:

Language review & skills round-up 5-6
Herda/Hadyna - roz. 7

3. bilon bilon


rozmieniać banknoty na bilon