słownik angielsko - polski

English - język polski

confidence po polsku:

1. pewność siebie


zaufanie, pewność siebie, ufność, wiara, przeświad
↳ Żeby uzyskał pewność siebie i skończył historię.

Polskie słowo "confidence" (pewność siebie) występuje w zestawach:

CIRCUS & THEATRE - słówka 🇬🇧 (str. 141)
My friend - appearance and character
Słówka z miliona kartek 11-2017
człowiek cechy charakteru
Angielski słówka

2. pewność


stworzyć sobie pewność (na jakiś temat)
Czy masz pewność, że to zadziała?

Polskie słowo "confidence" (pewność) występuje w zestawach:

🇬🇧 angielski 🇬🇧słówka 🇬🇧dział II🇬🇧
Unit 1 Use of English SB p. 14
Angielski kartkówka - III
słówka lewa 37
Astrology in India

3. zaufanie


Masz moje pełne zaufanie i poparcie.
Mam do ciebie zaufanie.
Mam pełne zaufanie do jej uczciwości.
mieć do kogoś zaufanie
Mam do ciebie całkowite zaufanie.
Po tym jak mi pomógł, zyskał sobie moje zaufanie.
Masz moje pełne zaufanie (pewnosc siebie) i poparcie.
Mam do niej duże zaufanie. Bez wahania powierzyłabym jej opiekę nad swoimi dziećmi.
pełne zaufanie
Przyjaciel zawiódł jej zaufanie, teraz chce się na nim zemścić.
Ostatnie skandale z hierarchami i nieletnimi podkopały zaufanie wiernych do Kościoła.
Mam pełne zaufanie do jego umiejętności.
Stracono doń zaufanie.
Stracil zaufanie, bo zdradził przyjaciela.

Polskie słowo "confidence" (zaufanie) występuje w zestawach:

słowka na litere c
Moja pierwsza lekcja
Week 2 Level 1
rzeczowniki z czasownikow
Popularne slowka (C)

4. ufność


Mam całkowitą ufność, że nic ci nie będzie.

5. pewny siebie


Jack jest pewny siebie i inteligentny.
Tom Cruise jest bardzo pewny siebie.
Potrzebujesz być bardziej pewny siebie, by odnieść sukces.
Ten chłopak jest pewny siebie i swoich umiejętności.
Był zbyt pewny siebie i przegrał mecz.
Musisz być bardziej pewny siebie jeśli chcesz odnieść sukces
Jack jest pewny siebie i inteligentny. / 2. Nie jestem zbyt pewny siebie.
Musisz być bardziej pewny siebie, jeżeli chcesz znaleźć inną pracę.
jestem pewny siebie
Jak z pewnością Państwo wiedzą, Rosja to pewne siebie państwo, a Rosjanie to pewny siebie naród.
On był zawsze... bardzo pewny siebie.
Jesteś zbyt pewny siebie
Jest pewny siebie, otwarty i ma wyluzowaną osobowość
Vincent wierz w siebie. Nie ma wątpliwości, co do swoich umiejętności i wiedzy. Jest pewny siebie.
Musisz być pewny siebie aby przekonać innych.

Polskie słowo "confidence" (pewny siebie) występuje w zestawach:

Słowka ze szkoły
SZKOŁA Module 1-7

6. zdecydowanie


↳ To byłby najlepszy wybór... zdecydowanie.
Jego proza jest zdecydowanie lepsza od poezji.
W ostatniej chwili moje zdecydowanie ulotniło się.
Z nas wszystkich Tom był zdecydowanie najlepszym pływakiem.
To zdecydowanie najlepszy sposób.
Zdecydowanie nie przyjdzie.
Wśród tej trójki on jest zdecydowanie najmądrzejszy.
Baseball to zdecydowanie najpopularniejszy sport w Japonii.
Jestem zdecydowanie przeciw.
Paul jest zdecydowanie najbardziej uroczym uczniem w szkole.
Ty zdecydowanie powinnaś zmienić coś w swoim życiu.
zdecydowanie warto
To zdecydowanie najlepszy film jaki widziałam
Rob był zdecydowanie ‘towarzyskim typem’.
Fejsbuk jest zdecydowanie najbardziej popularną platformą społecznościową w Polsce.

Polskie słowo "confidence" (zdecydowanie) występuje w zestawach:

państwo i społeczeństwo
państwo i spoleczeństwo I
państwo i społeczeństwo

7. pewność siebie zaufaniePolskie słowo "confidence" (pewność siebie zaufanie) występuje w zestawach:

Marzena mix marzec
część rozdziału

8. zaufanie pewność siebiePolskie słowo "confidence" (zaufanie pewność siebie) występuje w zestawach:

słówka unit 6