słownik angielsko - polski

English - język polski

conscious po polsku:

1. świadomy


1. Czy jesteś tego świadomy? / 2. Nie byłem świadomy, że pan wie. / 3. Tak, jestem świadomy swojej winy. / 4. Panna Tate jest w pełni świadoma sytuacji.
Jestem świadomy moich obowiązków.
Nie byłem świadomy niebezpieczeństwa/zagrożenia.
"Czy jest Pan świadomy, że kraj ten wprowadził rozległe reformy i osiągnął ogromne postępy? "
Jestem tego świadomy.
Niezależnie od tego czy jesteś tego świadomy
jestem świadomy, że to ciężka praca
Mój szef był świadomy problemu.
Jestem świadomy, że wśród posłów tej izby pojawiają się różne opinie.
on musi być świadomy
Jest świadomy swojej siły.
Czy jesteś świadomy ryzyka tego przedsięwzięcia?
Czy jesteś świadomy zakresu Field Service => świadomy tu nie pasuje => czy znasz / czy orientujesz się w CHYBA że miałeś na myśli: czy jesteś świadomy, że Field SS istnieje?
Czy jesteś świadomy zakresu Field Service
Wydaje się świadomy trudności.

Polskie słowo "conscious" (świadomy) występuje w zestawach:

Zdrowy styl życia (słownictwo A)
fajowe słówka cz. 2
Produkty ekologiczne
-B1 słownictwo cd.
Sprawdzian słówka

2. przytomny


Wciąż był przytomny, gdy brali go do szpitala
świadomie, nieprzytomny

Polskie słowo "conscious" (przytomny) występuje w zestawach:

UNIT 10 All in the mind
Sytuacja awaryjna - Emergency
zdrowie i lekarze
angielski slowka 3
Słówka ciąża

3. świadomy przytomnyPolskie słowo "conscious" (świadomy przytomny) występuje w zestawach:

negatywne emocje