Sytuacja awaryjna - Emergency

 0    85 fiszek    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
odwodnienie
Nigdy nie pij słonej wody - przyspiesza odwodnienie, które może nawet prowadzić do śmierci.
rozpocznij naukę
dehydration
Never drink salt water — it accelerates dehydration, which may even lead to death.
tętnica
Krwawienie z tętnicy może prowadzić do ogromnej utraty krwi i śmierci, jeśli nie zostanie zatrzymane na czas.
rozpocznij naukę
artery
Bleeding from artery can lead to massive blood loss and result in death if not stopped on time.
bandaż
Każdego dnia zmieniaj bandaż, aby rana była czysta i sucha.
rozpocznij naukę
bandage
Change the bandage each day to keep the wound clean and dry.
tabletki
Brałeś dziś swoje tabletki?
rozpocznij naukę
pills
Have you taken your pills today?
przetrwać
Próbując przetrwać na morzu, należy podjąć środki ostrożności, aby uniknąć choroby morskiej, ponieważ wymioty mogą spowodować odwodnienie.
rozpocznij naukę
to survive
When trying to survive at sea, take precautions to avoid getting seasick, as vomiting can cause dehydration.
w szoku
Czasami trudno powiedzieć, czy pacjent jest w szoku.
rozpocznij naukę
in shock
Sometimes it's hard to tell whether a patient is in shock.
kość
Nikt nie zginął w wypadku, ale 45-letnia kobieta doznała złamania kości.
rozpocznij naukę
bone
No one died in the accident, but a 45-year-old woman suffered a bone fracture.
+78 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Angielski dla żeglarzy"
(w sumie 1 141 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.