Przepisy 3 - Regulations 3

 0    34 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
lista załogi
rozpocznij naukę
crew list
mechanik
Oprócz utrzymania silnika, obowiązki mechanika okrętowego obejmują utrzymanie pozostałych instalacji statku.
rozpocznij naukę
engineer
In addition to engine maintenance, responsibilities of an engineer include maintaining other ship's installations.
oficer
Kiedy oficer wachtowy powinien wezwać kapitana statku?
rozpocznij naukę
officer
also: mate
When should the officer on watch call the ship’s captain?
unikać
Każda zmiana kursu lub prędkości w celu uniknięcia zderzenia musi być wystarczająco duża, aby była łatwo widoczna dla innego statku.
rozpocznij naukę
to avoid
Any alteration of course or speed to avoid collision shall be large enough to be readily apparent to another vessel.
skiper
Odpowiedzialność skipera na morzu jest ogromna.
rozpocznij naukę
skipper
The responsibility of a skipper at sea is huge.
kontynuować
Kontynuuję ze zredukowaną prędkością.
rozpocznij naukę
to proceed
I am proceeding at reduced speed.
firma czarterowa
Firma czarterowa jest zobowiązana do dostarczenia Czarterującemu całkowicie czystego jachtu w warunkach bezwzględnych z pełnymi zbiornikami paliwa i wody.
rozpocznij naukę
charteree
The Charteree is obligated to deliver to the Charterer a completely clean in faultless condition with full fuel and water tanks.
+27 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Angielski dla żeglarzy"
(w sumie 1 141 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.