Bezpieczeństwo na morzu - Safety at sea

 0    64 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
światło przy pasie ratunkowym
Światło przy pasie ratunkowym wymaga wymiany.
rozpocznij naukę
sea light
The life belt sea light needs a replacement.
dryfkotwa
rzucana z rufy, ma za zadanie spowolnić jacht i ustabilizować żeglugę przy dużej fali od rufy
Odzyskiwanie dryfkotwy może być trudne, ponieważ niektóre dryfkotwy mogą powodować szczególnie silny opór.
rozpocznij naukę
drogue
Recovering a drogue can be tricky, as some drogues can cause a particularly strong drag.
zwalniak hydrostatyczny
Jeśli twój statek tonie, zwalniak hydrostatyczny umożliwia wynurzenie się tratwy i automatyczne jej napełnienie.
rozpocznij naukę
hydrostatic release
If your vessel sinks, the hydrostatic release unit enables your life raft to surface and inflate automatically.
wąż strażacki
Lepiej gasić większe pożary za pomocą węża strażackiego, ponieważ zaopatrzenie w wodę z węża strażackiego trwa dłużej.
rozpocznij naukę
fire hose
It's better to extinguish bigger fires with a fire hose, as the water supply from a fire hose lasts longer.
pneumatyczny, dmuchany
Każdy członek załogi otrzymuje automatycznie nadmuchiwany pas ratunkowy z wbudowaną uprzężą żeglarską.
rozpocznij naukę
inflatable
Each crewmember is given an automatic inflatable PFDs with a built-in sailing harness.
róg mgłowy
Było tak mglisto, że musieliśmy dąć w róg mgłowy co 5 minut.
rozpocznij naukę
foghorn
It was so foggy that we had to blow the foghorn every 5 minutes.
płonący
Mój statek płonie.
rozpocznij naukę
on fire
I am on fire.
+57 fiszek
Lekcja jest częścią kursu
"Angielski dla żeglarzy"
(w sumie 1 141 fiszek)

Wypróbuj kurs za darmo

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.