słownik angielsko - polski

English - język polski

donate po polsku:

1. darować


Nie mogę sobie darować moich błędów.

Polskie słowo "donate" (darować) występuje w zestawach:

English Explorer 4, unit 1 słownictwo
Words which I didn't know from chapter 6
Types of evidence//money verbs and nouns
Ważne daty z historii Polski 960-1138
2019 Gold Hidden in a Piano

2. ofiarowaćPolskie słowo "donate" (ofiarować) występuje w zestawach:

Unit 1/klasa 3 (17wrzesnia)
057B Pieniądze ciąg dalszy
kartkówka- życie społeczne
Smart Time 2 Unit 6b
Angol 21.05.2019r.

3. podarować


Chciałabym podarować ci coś wyjątkowego.
podarować szynkę

Polskie słowo "donate" (podarować) występuje w zestawach:

my matura success upper intermediate 8a
Word store 5 reference 2a LO SEI
New Matura Success, Upper Intermediate, Unit 8
Lekcja wygenerowana z obrazka
6c unit 2 part 2

4. dać datekPolskie słowo "donate" (dać datek) występuje w zestawach:

Acts of kindness- Akty dobroci
Matura Focus 2 - Dział 5 - Słówka
dział 5 tabela 2 klasa 2
unit 6 get well cześć 2
dział 8 - kartkówka

5. ofiarować datekPolskie słowo "donate" (ofiarować datek) występuje w zestawach:

Unit 9 - A Material World
SPRSWDZIAN: KONSUMENCKI STYL ŻYCIA
rozdzial 9 angielski slowka
namówić kogoś na coś
INTERFACE 2 unit 5

6. ofiarowywaćPolskie słowo "donate" (ofiarowywać) występuje w zestawach:

English Explorer 4, unit 1 słownictwo
Gateway Plus 3 Leksyka X
Getway Plus 3 Unit 10
Gateway 3 unit 10
dzial 3 klasa 8

7. dawać datekPolskie słowo "donate" (dawać datek) występuje w zestawach:

lekcja 11 - troska o zdrowie
moduł 2 państwo i społeczeństwo
One World (unit 5)
państwo i społeczeństwo
unit 5 password 3

8. przeznaczyćPolskie słowo "donate" (przeznaczyć) występuje w zestawach:

smart time 3 unit 3
UNIT 5 (dodatkowe)
sprangilski modul 3
Moja pierwsza lekcja
unit 3 experiences

9. przekazać


np. przekazać pieniądze
Czy można mu coś przekazać?
muszćę przekazać ci biuro na czas wakacji
Kiedy Thomas wróci do domu, mógłbyś mu przekazać moją wiadomość?
Czasem trudno przekazać swoje myśli.
Proszę mu przekazać moje najgłębsze przeprosiny
Musimy przekazać naszą sztukę potomności.
Zapomniałem przekazać mu wiadomość.
Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie Ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć.
Postanowił przekazać interesy synowi.
Był nieśmiały, nie umiał przekazać jej, co czuje.
Nie były w stanie przekazać swoich idei mężczyznom.
Proszę przekazać dokument do przejrzenia przez biuro zadządu.

Polskie słowo "donate" (przekazać) występuje w zestawach:

U5. Other words
wejściówka nr 2
angielski 6-10

10. datek


Dziękujemy za twój hojny datek.
Przekazała datek na Czerwony Krzyż.

Polskie słowo "donate" (datek) występuje w zestawach:

overcoming the odds

11. przekazywać pieniądze12. dawać


Ja nie mogę ci dawać wszystkich moich pieniędzy.
wydawać przyjęcie
Nie mogę dawać ci korepetycji, jestem twoją nauczycielką.
nalewać i podawać kawę
Nie wolno dawać alkoholu dzieciom.
Nie powinniśmy dawać dzieciom zbyt słodkich rzeczy.
Lepiej dawać niż brać.
Trzeba zawsze dawać z siebie to, co najlepsze.
Lubię dawać prezenty rodzinie i przyjaciołom.
Chyba już jestem w wieku, że mogę dawać rady młodszym.

Polskie słowo "donate" (dawać) występuje w zestawach:

Słówka do Uli

13. przekazywać


Dziecion musimy przekazywać inne wartości.
Umiał przekazywać swoje uczucia za pomocą muzyki zamiast słów.

Polskie słowo "donate" (przekazywać) występuje w zestawach:

Town and country/ For what it's worth
Zwroty na kartkówkę

14. dać


Możesz mi dać 5 dolarów?
Dać znać, kiedykolwiek.
Możesz dać tę książkę komukolwiek, kto ją zechce.
Musisz dać jej nauczkę!
Mogę dać ci długie życie.
Nie mogę dać ci się lenić. Musisz podjąć konkretną pracę.
Musimy uważać, by nie dać się nabrać na jego triki.
Mrugnęła do mnie, jakby chcąc dać do zrozumienia, że wie o wszystkim.
Chciałem dać jej trochę pieniędzy, ale ona nie chciała ich przyjąć.
Po prostu chcę dać ujście emocjom.
Chcę ci coś dać.
Chciałbym znać sposób, jak dać pomalować mój samochód, ale bez płacenia dużych pieniędzy.
Nikt nie umiał dać poprawnej odpowiedzi.
Mogę dać panu egzemplarz raportu, ale nie ręczę za jego poprawność.
Czasem dobrze jest dać dziecku popłakać.

Polskie słowo "donate" (dać) występuje w zestawach:

angielski 8.10

15. dotować


UE zdecydowała się dotować polskie rolnictwo.

Polskie słowo "donate" (dotować) występuje w zestawach:

Moja lekcja 1
koło 5-6 notatki

16. oddawać


Proszę oddawać arkusze odpowiedzi.

Polskie słowo "donate" (oddawać) występuje w zestawach:

Słówka z tekstu

17. przekazać ofiarowaćPolskie słowo "donate" (przekazać ofiarować) występuje w zestawach:

otgwr words u5

18. składać datekPolskie słowo "donate" (składać datek) występuje w zestawach:

unit 6 słówka sprawdzian
Vocabulary Unit 2