Matura Focus 2 - Dział 5 - Słówka

 0    119 fiszek    slomaszymon
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Matura w UK
rozpocznij naukę
a levels
umiejętność
rozpocznij naukę
ability
akademicki
rozpocznij naukę
academic
akademia
rozpocznij naukę
Academy
ubiegać się o miejsce
rozpocznij naukę
apply for a place
architektura
rozpocznij naukę
architecture
sztuka
rozpocznij naukę
Art
sztuka historii
rozpocznij naukę
Art history
chodzić do szkoły
rozpocznij naukę
Attend to school
środowisko z którego pochodzisz
rozpocznij naukę
background
przyjaźnić się z
rozpocznij naukę
Be friendly with
poducha do siedzenia
rozpocznij naukę
beanbag
żaluzje
rozpocznij naukę
Blinds
prześladować
rozpocznij naukę
bully
stołówka
rozpocznij naukę
canteen
kontynuować
rozpocznij naukę
carry on
zrelaksować się
rozpocznij naukę
chill out
koleżanka/kolega z klasy
rozpocznij naukę
classmate
sala lekcyjna
rozpocznij naukę
classroom
zbierać
rozpocznij naukę
collect
kolekcja
rozpocznij naukę
collection
społeczność
rozpocznij naukę
community
rywalizować z
rozpocznij naukę
to compete against
obowiązkowy
rozpocznij naukę
Compulsory
warunki
rozpocznij naukę
conditions
zadecydować
rozpocznij naukę
decide
decyzja
rozpocznij naukę
decision
uczęszczać na kurs
rozpocznij naukę
do a course
uczyć się przedmiotu
rozpocznij naukę
do a subject
przystąpić do egzaminu
rozpocznij naukę
Do / take an exam
dać datek
rozpocznij naukę
donate
dotacja
rozpocznij naukę
donation
rezygnować z nauki przedmiotu
rozpocznij naukę
drop a subject
edukować
rozpocznij naukę
Educate
edukacja
rozpocznij naukę
education
szkoła podstawowa
rozpocznij naukę
a primary school / elementary school
inżynieria
rozpocznij naukę
engineering
egzamin wstępny
rozpocznij naukę
entrace exam
zmęczyć
rozpocznij naukę
exhaust
zmęczenie
rozpocznij naukę
exhaustion
wyjaśnić
rozpocznij naukę
to explain
wyjaśnienie
rozpocznij naukę
explanation
oblać egzamin
rozpocznij naukę
to fail an exam
szkolna wycieczka turystyczna
rozpocznij naukę
field trip
elastyczny, dający się dopasować
rozpocznij naukę
flexible
podążać za swoimi zainteresowaniami
rozpocznij naukę
follow your interests
zbieranie funduszy
rozpocznij naukę
fundraising
rok przerwy przed studiami
rozpocznij naukę
gap year
dostać dobrą pracę
rozpocznij naukę
get a good job
odnieść z czegoś dużą korzyść
rozpocznij naukę
get a lot out of sth
dostać miejsce na uniwersytecie
rozpocznij naukę
get a place at university
dostać odpowiedź
rozpocznij naukę
get a reply
zrobić sobie tatuaż
rozpocznij naukę
get a tattoo
poczuć się lepiej
rozpocznij naukę
get better
zamarznąć
rozpocznij naukę
get cold
ściemniać się
rozpocznij naukę
get dark
zmęczyć się
rozpocznij naukę
to exhausted
dostawać dobre oceny
rozpocznij naukę
get good marks
wrócić do domu
rozpocznij naukę
get home
zachorować
rozpocznij naukę
get ill
wpaść w kłopoty
rozpocznij naukę
get into truble
dostać się na uniwersytet
rozpocznij naukę
get into university
robi się późno
rozpocznij naukę
get late
zdenerwować się
rozpocznij naukę
get nervous
mieć dobre stosunki z
rozpocznij naukę
get on with
wyjść z
rozpocznij naukę
get out of
przygotować się
rozpocznij naukę
get ready
pozbyć się czegoś
rozpocznij naukę
get rid of something
stresować się czymś
rozpocznij naukę
get stressed about something
dotrzeć na miejsce
rozpocznij naukę
to get there
zmęczyć się
rozpocznij naukę
to get tired
dotrzeć do szkoły
rozpocznij naukę
to get to school
dotrzeć na stację
rozpocznij naukę
get to the station
dotrzeć do pracy
rozpocznij naukę
get to work
wstawać
rozpocznij naukę
get up
ocena
rozpocznij naukę
mark / grade
dobrze się bawić
rozpocznij naukę
to have a good time
inwestować
rozpocznij naukę
to invest
izolować
rozpocznij naukę
to isolate
izolacja
rozpocznij naukę
isolation
dotrzymać obietnicy
rozpocznij naukę
keep a promise
prawo
rozpocznij naukę
law
uczyć się na pamięć
rozpocznij naukę
to learn by heart/memorise
przerwać naukę w szkole
rozpocznij naukę
leave school
umiejący czytać i pisać
rozpocznij naukę
literate
spotkać się z
rozpocznij naukę
meet up with
opuszczać lekcje
rozpocznij naukę
to miss lessons
sam
rozpocznij naukę
on your own
zdać egzamin
rozpocznij naukę
to pass an exam
wychowanie fizyczne
rozpocznij naukę
physical education
boisko szkolne
rozpocznij naukę
a playground
zapewnić, dostarczyć
rozpocznij naukę
provide
dostarczanie
rozpocznij naukę
provision
założyć, włożyć
rozpocznij naukę
put on
osiągnąć, dotrzeć na
rozpocznij naukę
reach
zrelaksować się
rozpocznij naukę
relax
użyteczny, istotny
rozpocznij naukę
relevant
odległy
rozpocznij naukę
remote
powtarzać materiał
rozpocznij naukę
to revise
powtórka materiału
rozpocznij naukę
revision
sztywny, ścisły
rozpocznij naukę
rigid
harmonogram
rozpocznij naukę
schedule
brama szkoły
rozpocznij naukę
school gate
nauka
rozpocznij naukę
schoolwork
nauki ścisłe
rozpocznij naukę
science
zdrapać
rozpocznij naukę
scrape
szkoła średnia
rozpocznij naukę
secondary school
szkoła tylko dla jednej płci (chłopców/dziewcząt)
rozpocznij naukę
single-sex school
przypadkiem trafić do
rozpocznij naukę
stumble into
przedmiot
rozpocznij naukę
a subject
zeszyt
rozpocznij naukę
summit
karta magnetyczna
rozpocznij naukę
swipe card
zrobić sobie przerwę
rozpocznij naukę
take a break
nie przemęczać się
rozpocznij naukę
to take it easy
zdjąć
rozpocznij naukę
take off
plan lekcji
rozpocznij naukę
timetable
czesne
rozpocznij naukę
Tuition fee
niezagracony, niezaśmiecony
rozpocznij naukę
uncluttered
strata czasu
rozpocznij naukę
waste of time

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.