słownik angielsko - polski

English - język polski

expand po polsku:

1. rozszerzaćPolskie słowo "expand" (rozszerzać) występuje w zestawach:

angielski-the female reproductive system
Andras Forgacs: Leather and meat without killing a...
Business English: M isunderstandings
Headway interediate Unit 5
Angielski w reklamie

2. powiększyć


powiększyć pierścionek
On próbował powiększyć swoją strefę wpływów.

Polskie słowo "expand" (powiększyć) występuje w zestawach:

Słówka Pati Google, Lady Gaga
Unit 2 czasowniki
Słownictwo, rozdział 5
Focus 05 one world
word list- one world

3. rozwinąć


Jego talent nie może się tutaj w pełni rozwinąć.
Handel pomaga narodom rozwinąć się.

Polskie słowo "expand" (rozwinąć) występuje w zestawach:

frazowe z dopełnieniem
angielski moduł 8
17 powtorka 2
ESKK LEKCJA 25
19 powtorka 2

4. rozwijać


Żeby się rozwijać, musisz ciągle zdobywać nową wiedzę.
Musimy rozwijać komunikację między pracodawcą a pracownikami.
rozwijać swoje umiejętności
Poczekaj kilka dni i zobaczyć, jak rozwijać swoje objawy.
Dlaczego powinniśmy stale rozwijać w sobie nienawiść do tego, co złe?
firma próbuje się rozwijać cały czas
rozwijać się
Żeby się rozwijać, musisz cały czas uczyć się nowych rzeczy.
Zacznij się rozwijać.
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć. / 2. Mój terapeuta myśli, że powinienem rozwijać nowe zainteresowania. / 3. Naprawdę powinienem rozwinąć kilka swoich pomysłów. / 4. Zawód księgowych rozwinął się w XIX wieku...
Po ukończeniu szkoły szukamy sposobów, aby się rozwijać.
Mogę rozwijać swoją karierę.
Musimy rozwijać zasoby energii odnawialnej.
Potrzeba rozwijać nasze produkty patrząc na nie z punktu widzenia użytkownika końcowego.

Polskie słowo "expand" (rozwijać) występuje w zestawach:

Zakupy i usługi rozszerzenie cz.2
shopping and services
Week 3 Level 1
zakupy i uslugi roz
Moja pierwsza lekcja

5. rozbudowaćPolskie słowo "expand" (rozbudować) występuje w zestawach:

Zwierzęta, nowoczesna technika i inne
weather and natural disasters
columbus u.6
Angielski 3, 4 ,5
TECHNICAL ENGLISH

6. zwiększyć


zwiększyć szansę
Postaraj się zwiększyć siłę.
100 procent ludzi umiera i tego odsetka zwiększyć niepodobna.

Polskie słowo "expand" (zwiększyć) występuje w zestawach:

małżeństwo i związki
dark shadows
Module 8b podręcznik
Słówka edukacja
4 - edukacja

7. rozrastać sięPolskie słowo "expand" (rozrastać się) występuje w zestawach:

Matura Explorer Advanced - Module 8
Unit 4 Reading pp. 50-51
Module 8 słówka z tyłu
module 8 Digital media
Angielski Zawodowy

8. rozwijać się


rozwijać się wśród zmieniającej ekonomii

9. powiększać sięPolskie słowo "expand" (powiększać się) występuje w zestawach:

Body Language - TED talk
słówka. UNIT 5,5a
Smart time 3 Unit 7
Exam practise

10. poszerzać


poszerzać swoje horyzonty
chcemy poszerzać wachlarz naszych produktów.

Polskie słowo "expand" (poszerzać) występuje w zestawach:

Vocabulary - Dział 2

11. rozszerzać się12. zwiększać sięPolskie słowo "expand" (zwiększać się) występuje w zestawach:

3.1. the choise of the right profession

13. rozciągać się


Musisz rozciągać się po długim treningu.

Polskie słowo "expand" (rozciągać się) występuje w zestawach:

science/technology/space exploration

14. zwiększyć rozwinąć