słownik angielsko - polski

English - język polski

expect po polsku:

1. oczekiwać oczekiwać


Czy możemy oczekiwać dalszego wsparcia dla tego programu
Nie możesz oczekiwać, że zawsze będę o wszystkim myśleć!
Joanna zamierza oczekiwać rozluźniona.
Będą czegoś oczekiwać.
Ponieważ nie możemy oczekiwać pomocy od innych, weźmy się do roboty.
Filozofia Hegla jest tak dziwaczna, że nie sposób byłoby oczekiwać, że ktokolwiek zdrowy na umyśle zechce ją przyjąć. A jednak tak się stało. Hegel wyłożył ją w sposób tak mętny, że ludzie doszukiwali się w niej głębi.

Polskie słowo "expect" (oczekiwać) występuje w zestawach:

TOEFL - Reading Biological barriers
New Matura Success - Intermediate - 3 (Outside the...
Grupa czasowników, która nie ma formy continuous i...
New matura success Unit 3 Outside the law
Longman New Matura success Intermediate Students' ...

2. spodziewać się spodziewać sięPolskie słowo "expect" (spodziewać się) występuje w zestawach:

How did it make you feel? PI1 1/2
Live Beat 4 - słówka z działu 6
Czasownik + bezokolicznik z to
kartkówka (rodzinka susan)
II kolumna str 33

3. oczekiwać spodziewać sięPolskie słowo "expect" (oczekiwać spodziewać się) występuje w zestawach:

gender AI part 1
pewne słowka
fiszki z kiedyś

4. przewidywać


przewidujemy przewidywaliśmy będziemy przewidywać

Polskie słowo "expect" (przewidywać) występuje w zestawach:

Advanced Expert CAE [unofficial]
polski - angielski
korepetycje ang

5. przypuszczaćPolskie słowo "expect" (przypuszczać) występuje w zestawach:

Artykuł ISEL: Check-in
16 Mines - fires, explosions

6. spodziewać


Musimy spodziewać się najgorszego.

7. oczekiwać naPolskie słowo "expect" (oczekiwać na) występuje w zestawach:

good at, interested in, wait for
Słówka 01-05.08