słownik angielsko - polski

English - język polski

promise po polsku:

1. obietnica obietnica


Obietnica to za mało.

Polskie słowo "promise" (obietnica) występuje w zestawach:

Collocations with make
Intermediate Polish wordlist - English File Interm...
Nie mam pojęcia
verb stative
Unit 1 / BG2

2. obiecywać


NIe zamierzam nic Ci obiecywać

Polskie słowo "promise" (obiecywać) występuje w zestawach:

Reporting Verbs (cz. wprowadzające mowę zależną)
czasownik + bezokolicznik
Czasowniki statyczne
czasowniki wprowadzające
słówka do mowy zależnej

3. obiecać


nie mogę niczego obiecać
Obiecać a zrobić to dwie różne rzeczy.

Polskie słowo "promise" (obiecać) występuje w zestawach:

Reported Speech - mowa zależna GRUPA 4; ...+ that-...
Czasownik + BEZOKOLICZNIK z TO
Reporting verbs
Mowa zależna

4. obiecujePolskie słowo "promise" (obiecuje) występuje w zestawach:

stative verbs

5. przyrzeczeniePolskie słowo "promise" (przyrzeczenie) występuje w zestawach:

Egzamin CST 2018

6. obietnica obiecywaćPolskie słowo "promise" (obietnica obiecywać) występuje w zestawach:

46 & 47 & 48 column📌📌📌📌📌📌
Wordlist 8 (SB2)