słownik angielsko - polski

English - język polski

wheel po polsku:

1. koło koło


Usiądź koło mnie.
Czy jest koło dziesiątej?
Koło domu jest rzeka.
Starzec zastanawiał się, dlaczego życie przemknęło mu koło nosa.
Szły pchły koło wody, pchła pchłę pchła do wody i ta pchła płakała, że ją tamta pchła popchała.
Musi mieć koło czterdziestki.
Jutro koło południa może popadać.
Często siada koło mnie i słucha muzyki.
Koło zaczęło się obracać.
„On jest koło samochodu?” „Nie, on jest w środku.”
Hej, ty tam! Nie biegać koło basenu!
Monocykl ma tylko jedno koło.
Bałem się nawet przechodzić koło niego.
Wczoraj w nocy ktoś się włamał do sklepiku koło mnie.
„Która to może być godzina?” „Chyba koło czwartej.”

Polskie słowo "wheel" (koło) występuje w zestawach:

korzystanie z urządzeń technicznych
cześci samochodowe po angielsku
ADAM 7.1 (2.0) transport verbs
lekcja 3b Sporty ekstramalne
dział 4 słówka III

2. kierownica kierownicaPolskie słowo "wheel" (kierownica) występuje w zestawach:

vocabulary - travelling and culture
matura Masters, unit 1, 2

3. kolo kolo4. koło samochodowe koło samochodowe