Advanced Expert CAE [unofficial]

 0    191 fiszek    kropidlowskialeksander
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź


środek do celu
rozpocznij naukę
it is a means to and end

lekcewarzenie
rozpocznij naukę
flippancy

zbiorowy napad śmiechu
rozpocznij naukę
collective hyterics

allegiances

ciężkie warunki wyprawy
rozpocznij naukę
rigours of exploration

coś przydało mu się naprawdę dobrze
rozpocznij naukę
sth stood him in good

przydać się
rozpocznij naukę
stead

starzeć się
rozpocznij naukę
get on a bit

pomyśleć o
rozpocznij naukę
reflect on

kilka lat później
rozpocznij naukę
some years on

start off

turn down

bounce back

kompensować, nadrabiać
rozpocznij naukę
make up for

zdobyć się na odwagę
rozpocznij naukę
pluck up

przepuścić okazję
rozpocznij naukę
miss out on

wychowanie pod kloszem
rozpocznij naukę
upbringing

zachować otwarty umysł
rozpocznij naukę
keep an open mind

praca bez nadziei na awans
rozpocznij naukę
dead-end job

podjąć życiowe decyzje
rozpocznij naukę
take the plunge

zabijać czas
rozpocznij naukę
kill time

godne uwagi, wartościowe
rozpocznij naukę
worthwhile

sprawiedliwie traktujący
rozpocznij naukę
fair-minded

szybko dochodzący do siebie
rozpocznij naukę
resilient

bardzo toważyski
rozpocznij naukę
gregaroius

persistent

przewidywać
rozpocznij naukę
expect

przewidywać
rozpocznij naukę
anticipate

wystarczający
rozpocznij naukę
enough

wystarczający
rozpocznij naukę
sufficient

rozprzestrzeniło się drogą pantoflową
rozpocznij naukę
spread by word of mouth

lucrative

wprowadzenie w błąd
rozpocznij naukę
deception

deceit

grasp

dać z liścia
rozpocznij naukę
slap

łapać szybko
rozpocznij naukę
grab

ucisk, chwytać mocno
rozpocznij naukę
clutch

superstitious

całkowity przypadek
rozpocznij naukę
a sheer coincidence

ilość chłopców
rozpocznij naukę
the number of boys is

dużo chłopów
rozpocznij naukę
the number of boys are

główna wygrana
rozpocznij naukę
jackpot

badanie (np. na wagę)
rozpocznij naukę
scrutiny

niegrzeczność
rozpocznij naukę
rudeness

przeciwieństwo
rozpocznij naukę
inconveniences

household name

zaleźć komuś za skórę
rozpocznij naukę
get on the wring side with someone

stroić sobie z kogoś żarty
rozpocznij naukę
play a joke on sb

akceptować coś jakim jest bez patrzenia na ukryte znaczenie
rozpocznij naukę
take sth/sb at face value

być kogoś żal i z tego powodu czuć sympatię, współczuć
rozpocznij naukę
feel sorry for someone

mieć nad kimś panowaine
rozpocznij naukę
have power over sb

pomóc osiągnąć sukces
rozpocznij naukę
take sb for

ciężka praca może pomóć osigąnąć sukces
rozpocznij naukę
hard work can take for

rozdać ulotki
rozpocznij naukę
hang out a leaflet

mieć możliwość wyrażenia się całkowicie
rozpocznij naukę
have a say in

zmienić zdanie ludzi o
rozpocznij naukę
change people minds about

przyznać się do porażki
rozpocznij naukę
back down

dojsć do kompromisu w
rozpocznij naukę
come to compromise about

przyczynić się do
rozpocznij naukę
contrubute to

przeprowadzić ankiete
rozpocznij naukę
carry out/ conduct a survey

wypełnić formularz
rozpocznij naukę
fill in/up a form

besides that

w rzeczywistości, blabla
rozpocznij naukę
as a matter of fact, blabla

zresztą, tak czy owak/ bylejak
rozpocznij naukę
anyhow

sprzeczać się o
rozpocznij naukę
squabbling about

so-called

deptać po palcach
rozpocznij naukę
tread on each others’s toes

polubiliśmy się dokładnie od początku
rozpocznij naukę
we hit it off from the word go

wyczuć od razu
rozpocznij naukę
sense immediately

działa chemia
rozpocznij naukę
the chemistry is working

mieć sprzeczkę
rozpocznij naukę
have cross words

talk about himself a lot
rozpocznij naukę
be full of himself

to nie zawsze jest takie łatwe, piękne
rozpocznij naukę
it isn’t allways a bed of roses

mieć dobre oko do czegoś
rozpocznij naukę
have a good eye to sth

grzmiąca dyskusja
rozpocznij naukę
heated discussion

poóc komuś zajętemu albo z problemami
rozpocznij naukę
help sb up

nie zmuci mnie to w ogóle
rozpocznij naukę
it doesn’t bother me at all

dużo lepszy ode mnie
rozpocznij naukę
better than me by a mile

wiem dość dużo
rozpocznij naukę
I know a fair bit about

envy

envious of

wychowanie dzieci
rozpocznij naukę
child-rearing

w przeciągu czasowym
rozpocznij naukę
over time

oczarowani przez
rozpocznij naukę
enthralled by

dorastać w ciasno związanej rodzinie
rozpocznij naukę
grew up in a tightly-knit family

dalsza rodzina
rozpocznij naukę
extended family

look up to

coś pozostaje w rodzinie
rozpocznij naukę
run in the family

stracić głowę
rozpocznij naukę
fall for

zgodzić się
rozpocznij naukę
see eye to eye

być bardzo podobnym do kogoś
rozpocznij naukę
take after

haven

distinction

craft

zamiłowanie
rozpocznij naukę
foundness

zobowiązać się
rozpocznij naukę
pledge to

ciężkie do zastosowania
rozpocznij naukę
difficult to implement

ograniczyć palenie
rozpocznij naukę
curb smoking

to jest typowy przykład tego problemu
rozpocznij naukę
this epitomise the type of problem

perserve

źródło utrzymania
rozpocznij naukę
livelihood

live out

drain a glass of water

żuć ostrożnie
rozpocznij naukę
chew carefully

guzzle food quickly

jeść małe kawałki, bez apetytu
rozpocznij naukę
pick at your food

małe kęsy ciasteczka
rozpocznij naukę
nibble at a biscuit

pochłonąć
rozpocznij naukę
wolf down your food

wypić szybko i z butelki (na ogół)
rozpocznij naukę
swig a drink

ssać drinka przez słomkę
rozpocznij naukę
suck a drink through a straw

chrupać głośno jabłko
rozpocznij naukę
munch an apple

zanieczyszczać
rozpocznij naukę
contaminate

wybić wszystkie zwierzęta
rozpocznij naukę
wipe out animals

wybić wszystkie zwierzęta
rozpocznij naukę
kill off

spalać śmieci
rozpocznij naukę
incinerate waste

nutrition

prawdopodobnie
rozpocznij naukę
plausible

niedostępny
rozpocznij naukę
unattainable

due to

opłata wstępna
rozpocznij naukę
admission fee

curator

exhibit

włóczyć się bez celu
rozpocznij naukę
wander around

iść z trudem
rozpocznij naukę
trudge along

maszerować zamaszyście
rozpocznij naukę
stride

ulegać fizycznym i psychicznym naciskom
rozpocznij naukę
succumb to mental and physical pressure

wewnętrzny przymus
rozpocznij naukę
compulsion

pomyśleć o kimś ze spółczuciem
rozpocznij naukę
spare a throught for Ben

wzór do naśladowania
rozpocznij naukę
role model

purchase

excessive

apprehensive

spadł kamień z serca
rozpocznij naukę
be a weight off your mind

w siódmym niebie
rozpocznij naukę
be over the moon

zaprzątać głowę
rozpocznij naukę
prey on your mind

okazało się dużą niespodzianką
rozpocznij naukę
come as a huge surprise

elated

zdepresowany, przygnębiony
rozpocznij naukę
dejectedprzyzywczajeni
rozpocznij naukę
accustomed

wysoko położony
rozpocznij naukę
city is perched high

ukłonić się popularnej presji
rozpocznij naukę
bow to popular pressure

confide in

zamknąć szczelnie (obszar)
rozpocznij naukę
seal off (the area)

brać udział w przestępstwie
rozpocznij naukę
attend the scene of crime

prędkościomierz, suszarka
rozpocznij naukę
speed gun

reward

postawić w stan oskarżenia
rozpocznij naukę
arraign

fałszowanie
rozpocznij naukę
forging

scare away

frighten off

account for

plaintive

substancja o gryzącym zapachu
rozpocznij naukę
pungent substance

odpowiadać w takim samym duchu, robić to samo
rozpocznij naukę
respond in kind

depend on, look to

down to, including

ryczeć ze śmiechu
rozpocznij naukę
roar with laughter

ryczeń (lew)
rozpocznij naukę
roar

warczeć (pies)
rozpocznij naukę
growl

croak

burczeć (słoń, brzuch)
rozpocznij naukę
rumble

trąbić (słoń, o czymś)
rozpocznij naukę
trumpet

piszczeć (mysz, buty)
rozpocznij naukę
squeak

coś mi tu śmierdzi
rozpocznij naukę
smell a rat

wypuścić parę z ust
rozpocznij naukę
let the cat out of the bag

mieć informacje z pierwszej ręki
rozpocznij naukę
hear sth from the horse’s mouth

gadać jak najęty
rozpocznij naukę
talk the hind leg off a donkey

ględzić o czymś
rozpocznij naukę
rabbit on about sth

być bojaźliwym
rozpocznij naukę
wouldn’t say boo to a goose

say sth parrot fashion

przekroczyć
rozpocznij naukę
exceed

excessive

odkryć przez przypadek
rozpocznij naukę
stumble across

dać podwaliny czemuś
rozpocznij naukę
underpin, privide a solid basis for

znak towarowy
rozpocznij naukę
trademark

przekleństwa
rozpocznij naukę
nondescript words

trzaść się na myśl
rozpocznij naukę
shudder at the thought

trząść się z zarzenowaniem
rozpocznij naukę
shudder with embarressment

talent do, smykałka do
rozpocznij naukę
knack for

mieć do czegoś pasje
rozpocznij naukę
passion for

ryzyko porażki
rozpocznij naukę
risk of failure

przywiązanie uwagi do szczegółów
rozpocznij naukę
attention to detail

intelektualny film
rozpocznij naukę
highbrow movie

tandetna książka
rozpocznij naukę
trashy book

zawiera coś
rozpocznij naukę
consit of sth

zaiwera coś
rozpocznij naukę
comprise sth

uciekać się do czegoś
rozpocznij naukę
resort to sth


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.