16 Mines - fires, explosions

 0    172 fiszki    29dexon
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
wyciekać, ulatniać się
rozpocznij naukę
leak
wyciekać, ulatniać się
rozpocznij naukę
of a liquid or gas, to escape from a hole or crack in a pipe or container or, of a container, to allow liquid or gas to escape
przykład
rozpocznij naukę
Water was leaking from the pipe.
przykład
rozpocznij naukę
Oil leaked out of the car.
przykład
rozpocznij naukę
The tin was leaking.
przykład
rozpocznij naukę
The car leaked oil all over the drive.
pęknięcie
rozpocznij naukę
crack
pęknięcie
rozpocznij naukę
to break something so that it does not separate, but very thin lines appear on its surface, or to become broken in this way
wyciekać, ulatniać się
rozpocznij naukę
let in or out through a crack
pospieszyć
rozpocznij naukę
rush
pospieszyć
rozpocznij naukę
hurry
szyb
rozpocznij naukę
shaft
oczywisty
rozpocznij naukę
apparent
uwięzić
rozpocznij naukę
trap
teren kopalni
colliery
rozpocznij naukę
teren kopalni
a coal mine and all the buildings, machines, connected with it
rozpocznij naukę
a coal mine and all the buildings, machines, connected with it
dudnienie, tąpnięcie
rozpocznij naukę
rumbling
udusić się
rozpocznij naukę
asphyxiate
zaginiony
rozpocznij naukę
unaccounted for
zaginiony
rozpocznij naukę
missing
buchać
rozpocznij naukę
belch
kopalnia
rozpocznij naukę
pit
kopalnia
rozpocznij naukę
a coal mine or an area of land from which a natural substance is taken by digging
kopalnia
rozpocznij naukę
mine
wykoleić się
rozpocznij naukę
derail
poduszka powietrza
rozpocznij naukę
air pocket
wytężony
rozpocznij naukę
strenuous
wytężony
rozpocznij naukę
needing or using a lot of physical or mental effort or energy
brakujący, zaginiony
rozpocznij naukę
missing
przypuszczać
rozpocznij naukę
suppose
przypuszczać
rozpocznij naukę
believe
przypuszczać
rozpocznij naukę
presume
przypuszczać
rozpocznij naukę
expect
przypuszczać
rozpocznij naukę
guess
przypuszczać
rozpocznij naukę
imagine
przypuszczać
rozpocznij naukę
to believe something to be true because it is very likely, although you are not certain
zaginieni, przypuszczalnie martwi
rozpocznij naukę
missing, presumed dead
uciec w bezpieczne miejsce
rozpocznij naukę
escape to safety
porzucić, odstąpić, rezygnować
rozpocznij naukę
abandon
wysiłek
rozpocznij naukę
effort
wysiłek
rozpocznij naukę
exertion
wysiłek
rozpocznij naukę
strain
wysiłek
rozpocznij naukę
try
wysiłek
rozpocznij naukę
push
wysiłek
rozpocznij naukę
pains
wysiłek
rozpocznij naukę
physical or mental activity needed to achieve something
zaniechać wysiłków
rozpocznij naukę
abandon efforts
bez nadziei na przeżycie
rozpocznij naukę
with no hope of survival
zakończyć śledztwo
rozpocznij naukę
conclude investigation
odnaleźć ciała
rozpocznij naukę
recover bodies
pomimo najnowszych osiągnięć techniki
rozpocznij naukę
despite the latest technology
opanować szalejący pożar
rozpocznij naukę
contain raging inferno
z obawy przed
rozpocznij naukę
for fear of
zaopatrzenie, prowiant
rozpocznij naukę
supplies
zaopatrzenie, prowiant
rozpocznij naukę
food or other things necessary for living
Zawsze mogę iść do domu po zaopatrzenie
rozpocznij naukę
I can always go home for supplies
Potrzebujemy miejsca, w którym umieścimy nasz prowiant
rozpocznij naukę
We need somewhere to put our supplies
dostarczyć prowiant
rozpocznij naukę
provide supplies
zakończyć akcję
rozpocznij naukę
complete operation
ratować, uratować
rozpocznij naukę
rescue
zapieczętować
rozpocznij naukę
seal
dół, szyb
rozpocznij naukę
pit
podniesiona temperatura
rozpocznij naukę
rising temperature
wiercić
rozpocznij naukę
drill
obawiać się
rozpocznij naukę
fear
obawiać się
rozpocznij naukę
be afraid
obawiać się
rozpocznij naukę
dread
obawiać się
rozpocznij naukę
suspect
obawiać się
rozpocznij naukę
apprehend
obawiać się
rozpocznij naukę
stand in awe of
obawiać się
rozpocznij naukę
to be worried or frightened that something bad might happen or might have happened
spalony żywcem
rozpocznij naukę
burnt alive
podmuch
rozpocznij naukę
blast
gwałtowny, dziki
rozpocznij naukę
fierce
zamiatać
rozpocznij naukę
sweep
sweep through
rozpocznij naukę
zmieść całkowicie
kończyć się, wyczerpywać się, zabraknąć
rozpocznij naukę
run out
kończyć się, wyczerpywać się, zabraknąć
rozpocznij naukę
to finish, use, or sell all of something, so that there is none left
tracić ważność
rozpocznij naukę
run out
wybiec
rozpocznij naukę
run out
przypalony
rozpocznij naukę
scorched
szczerniały
rozpocznij naukę
blackened
zawierać
rozpocznij naukę
contain
walczyć
rozpocznij naukę
fight
walczyć
rozpocznij naukę
struggle
walczyć
rozpocznij naukę
combat
walczyć
rozpocznij naukę
battle
walczyć
rozpocznij naukę
contend
walczyć
rozpocznij naukę
strive
walczyć
rozpocznij naukę
to use physical force to try to defeat another person or group of people
walczyć
rozpocznij naukę
to use a lot of effort to defeat or achieve something, or to stop something happening
runąć, opadać, oklapnąć
rozpocznij naukę
collapse
zbiornik
rozpocznij naukę
reservoir
zalać, zatopić
rozpocznij naukę
flood
ruda
rozpocznij naukę
ore
Kopalnia rudy żelaza
rozpocznij naukę
iron-ore mine
wrażliwy
rozpocznij naukę
vulnerable
bwznadziejny
rozpocznij naukę
hopeless
górnik
rozpocznij naukę
miner
górnik
rozpocznij naukę
collier
górnik
rozpocznij naukę
pitman
górnik
rozpocznij naukę
a person who works in a mine
wykopać, wydobyć, wydrążać
rozpocznij naukę
excavate
wykorzystać
rozpocznij naukę
exploit
wykorzystać
rozpocznij naukę
to treat someone unfairly by asking them to do things for you, but giving them very little in return - used to show disapproval:
wykorzystać
rozpocznij naukę
to try to get as much as you can out of a situation, sometimes unfairly
wykorzystać
rozpocznij naukę
to use something fully and effectively
wykorzystać
rozpocznij naukę
to develop and use minerals, forests, oil etc for business or industry
korzyść, przewaga, zaleta
rozpocznij naukę
advantage
korzyść, przewaga, zaleta
rozpocznij naukę
something that helps you to be more successful than others, or the state of having this
niekorzyść
rozpocznij naukę
something that causes problems, or that makes someone or something less likely to be successful or effective
wada
rozpocznij naukę
drawback
wada
rozpocznij naukę
a disadvantage of a situation, plan, product etc
wada
rozpocznij naukę
defect
wada
rozpocznij naukę
disadvantage
wada
rozpocznij naukę
flaw
wada
rozpocznij naukę
fault
wada
rozpocznij naukę
shortcoming
niedogodność
rozpocznij naukę
inconvenience
niedogodność
rozpocznij naukę
problems caused by something which annoy or affect you
niedogodność
rozpocznij naukę
disadvantage
niedogodność
rozpocznij naukę
drawback
niedogodność
rozpocznij naukę
nuisance
niedogodność
rozpocznij naukę
a person, thing, or situation that annoys you or causes problems
ujemna strona
rozpocznij naukę
disadvantage
brak
rozpocznij naukę
lack
brak
rozpocznij naukę
when there is not enough of something, or none of it
brak
rozpocznij naukę
absence
brak
rozpocznij naukę
shortage
brak
rozpocznij naukę
failure
brak
rozpocznij naukę
deficiency
brak
rozpocznij naukę
disadvantage
przewaga nad
rozpocznij naukę
advantage over
be to your advantage to take a computer course of some kind.
rozpocznij naukę
be to your advantage to take a computer course of some kind.
korzyść, przewaga, zaleta
rozpocznij naukę
a good or useful quality or condition that something has
przewaga
rozpocznij naukę
advantage of
przykład
rozpocznij naukę
printer has several advantages over conventional printers.
duża, znacząca przewaga
rozpocznij naukę
big, great, considerable advantage
przykład
rozpocznij naukę
big advantage of this system is that it is fast.
wykorzystywać kogoś
rozpocznij naukę
take advantage of somebody
wykorzystywać kogoś
rozpocznij naukę
to treat someone unfairly in order to get what you want, especially someone who is generous or easily persuaded
przykład
rozpocznij naukę
Don't lend them the car - they're taking advantage of you!
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś, na przykład, sytuację
rozpocznij naukę
take advantage of something (to do something)
skorzystać z czegoś, wykorzystać coś, na przykład, sytuację
rozpocznij naukę
to use a particular situation to do or get what you want
przykład
rozpocznij naukę
I took advantage of the good weather to paint the shed
przykład
rozpocznij naukę
You'll want to take full advantage of the beachfront clubs
wykorzystać coś na swoją korzyść
rozpocznij naukę
use sth to one's advantage
wykorzystać coś na swoją korzyść
rozpocznij naukę
use something to your advantage
wykorzystać coś na swoją korzyść
rozpocznij naukę
turn something to good advantage
wykorzystać coś na swoją korzyść
rozpocznij naukę
to use something that you have or that happens in order to achieve something
przykład
rozpocznij naukę
How could he turn the situation to his advantage?
przykład
rozpocznij naukę
Burns used his family connections to good advantage.
mieć przewagę, w tenisie
rozpocznij naukę
advantage somebody
mieć przewagę, w tenisie
rozpocznij naukę
used in tennis to show that the person named has won the next point after the score was 40-40
zacząć coś uprawiać, zainteresować się czymś
rozpocznij naukę
take to sth
w pełni wykorzystać
rozpocznij naukę
take full advantage
znosić, cierpieć, wytrzymać
rozpocznij naukę
take it
nieuczciwa przewaga
rozpocznij naukę
unfair advantage
wykorzystywać emocjonalnie
rozpocznij naukę
take advantage emotionally
przewaga gospodarzy
rozpocznij naukę
home advantage, home field
uwaga
rozpocznij naukę
heed
Jeśli nadal nię będzie zwracał uwagi, to wpakuje się w kłopoty
rozpocznij naukę
If he keeps paying no heed, he will get into trouble
uważać, baczyć
rozpocznij naukę
heed
brać pod rozwagę
rozpocznij naukę
take heed of
węgiel
rozpocznij naukę
coal
węgiel
rozpocznij naukę
carbon
bunkrować, zabunkrować
rozpocznij naukę
coal
rudy żelaza
rozpocznij naukę
iron ore
złoto
rozpocznij naukę
gold
złoto
rozpocznij naukę
red
złoto
rozpocznij naukę
or
diament
rozpocznij naukę
diamond

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.