słownik angielsko - polski

English - język polski

exploit po polsku:

1. wykorzystać


Powinienieś wykorzystać swój potencjał.
Spróbuj wykorzystać wolne na lekturę.
Inżynier woli próbować wykorzystać przyrodę, aniżeli starać się ją poznać.
Lepiej wykorzystać czas niż spieszyć się i popełnić błędy.
Ona kupiła trochę papieru, który mogłaby wykorzystać do pisania listów.
wykorzystać każdą godzinę
Nie pozwolę ci wykorzystać mojego syna.
Jak mam wykorzystać tę radę?
Co mogłem zrobić to wykorzystać mój stres do napisania piosenki
Gdybyśmy tylko mogli wykorzystać całą tą energię i kreatywność.
Możesz wykorzystać tremę
Novotel opracował serię wskazówek, które można pobrać z naszej strony internetowej i wykorzystać, by zwiększyć efektywność czasu spędzonego z nami.
wykorzystać nasze emocje
Było ciepło i sucho więc mogli wykorzystać podwórze dla dzieci
Chcielibyśmy efektywnie wykorzystać nasze pieniądze.

Polskie słowo "exploit" (wykorzystać) występuje w zestawach:

Unit 3 (Vocabulary files C1)
Unit 11 The persuaders
slowka z dzialu 4
stoczyć się (kamień ze zbocza)
angielski pods unit 1

2. wykorzystywać


Powinieneś maksymalnie wykorzystywać szanse.
Myślę, że powinniśmy nieco konstruktywniej wykorzystywać czas.

Polskie słowo "exploit" (wykorzystywać) występuje w zestawach:

Password reset B1+ Dział 1 (przymiotniki, pozostał...
Business English - Career
angielski dodatkowy vol.2
the image makers
branża modowa

3. wyczyn


Bycie mistrzem świata to niełatwy wyczyn.
Jeśli jakiś technologiczny wyczyn jest możliwy, człowiek go dokona

Polskie słowo "exploit" (wyczyn) występuje w zestawach:

Matura solutions advance module 1 cd2
Mature Prime Time 6c, e, f, h,i
matura prime plus unit 6
s. 187 + słowa na 6
6 przedostatni

4. wyzyskiwaćPolskie słowo "exploit" (wyzyskiwać) występuje w zestawach:

XXXIV. Blood, sweat and pixels
Angielski Rozdział 4 #4
kartkowka powtórzeniowa 1
Dział 4 część 2
ENGLISH VERBS

5. eksploatowaćPolskie słowo "exploit" (eksploatować) występuje w zestawach:

How to master your time
ENGLISH MODULE 1
angielski, wiatr

6. wykorzystywać eksploatowaćPolskie słowo "exploit" (wykorzystywać eksploatować) występuje w zestawach:

wordlist 1 #1
angielski spr