słownik angielsko - polski

English - język polski

exploit po polsku:

1. wykorzystywać


Powinieneś maksymalnie wykorzystywać szanse.
Myślę, że powinniśmy nieco konstruktywniej wykorzystywać czas.

Polskie słowo "exploit" (wykorzystywać) występuje w zestawach:

Password reset B1+ Dział 1 (przymiotniki, pozostał...
Password Reset A2+ (2020/2021)/ 1.6. Ethical issue...
Business English - Career
Słówka z działu 1
angielski dodatkowy vol.2

2. wykorzystać


Powinienieś wykorzystać swój potencjał.
Spróbuj wykorzystać wolne na lekturę.
Inżynier woli próbować wykorzystać przyrodę, aniżeli starać się ją poznać.
Lepiej wykorzystać czas niż spieszyć się i popełnić błędy.
Ona kupiła trochę papieru, który mogłaby wykorzystać do pisania listów.
wykorzystać każdą godzinę
Nie pozwolę ci wykorzystać mojego syna.
Jak mam wykorzystać tę radę?
Co mogłem zrobić to wykorzystać mój stres do napisania piosenki
Gdybyśmy tylko mogli wykorzystać całą tą energię i kreatywność.
Możesz wykorzystać tremę
Novotel opracował serię wskazówek, które można pobrać z naszej strony internetowej i wykorzystać, by zwiększyć efektywność czasu spędzonego z nami.
wykorzystać nasze emocje
Było ciepło i sucho więc mogli wykorzystać podwórze dla dzieci
Chcielibyśmy efektywnie wykorzystać nasze pieniądze.

Polskie słowo "exploit" (wykorzystać) występuje w zestawach:

The Ion Channel: Trough the Keyhole
Unit 3 (Vocabulary files C1)
Unit 11 The persuaders
•unit 1- the image makers
stoczyć się (kamień ze zbocza)

3. wyzyskiwaćPolskie słowo "exploit" (wyzyskiwać) występuje w zestawach:

XXXIV. Blood, sweat and pixels
Angielski Rozdział 4 #4
15. Problems on the job market
ang roz kart 2
kartkowka powtórzeniowa 1

4. wyczyn


Bycie mistrzem świata to niełatwy wyczyn.
Jeśli jakiś technologiczny wyczyn jest możliwy, człowiek go dokona

Polskie słowo "exploit" (wyczyn) występuje w zestawach:

15 ‘Ultra-Processed’ Foods Is Killing Us
15. 'Ultra-Processed’ Foods Is Killing Us
Matura solutions advance module 1 cd2
Mature Prime Time 6c, e, f, h,i
matura prime plus unit 6

5. eksploatowaćPolskie słowo "exploit" (eksploatować) występuje w zestawach:

angielski dziql 1 słownictwo 3 kolumny
Wygląd człowieka! Unit 1
How to master your time
ENGLISH MODULE 1
angielski, wiatr

6. wykorzystywać eksploatowaćPolskie słowo "exploit" (wykorzystywać eksploatować) występuje w zestawach:

wordlist 1 #1
angielski spr

7. wykorzystać cośPolskie słowo "exploit" (wykorzystać coś) występuje w zestawach:

cae native school

8. nadużywać


Bardzo łatwo jest nadużywać tego rodzaju jedzenie.
Nie chcę nadużywać pańskiej gościnności.

Polskie słowo "exploit" (nadużywać) występuje w zestawach:

slowka 7A, 7B
sprawdzian na wtorek