słownik angielsko - polski

English - język polski

fifteen po polsku:

1. piętnaście


piętnaście ziemniaków
piętnaście, a niech to!
One kosztują piętnaście dolarów.
Dziesięć + pięć = piętnaście
Rząd odsunął o piętnaście dni datę zapłaty podatku.
Budynek ma piętnaście okien.
Dziesięć tysięcy dodać pięć tysięcy pięćset daje piętnaście tysięcy pięćset.
Dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
Dobrze, przetłumaczę jeszcze piętnaście zdań z niemieckiego i idę.
Wstawajcie o piętnaście minut z rana wcześniej.
Za piętnaście trzecia.
Łącznie jest piętnaście osób.

Polskie słowo "fifteen" (piętnaście) występuje w zestawach:

Liczby i Liczebniki - Numbers and Numerals
Lekcja 3 (postacie, liczebniki, kształty)
Incredible English klasa 2 lekcja 1
1-15, zwierzęta, cz. ciała, zabawki
Dominik Super Sparks 3 Unit 0 part 1