słownik angielsko - polski

English - język polski

flow po polsku:

1. płynąć


Aby dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.

Polskie słowo "flow" (płynąć) występuje w zestawach:

focus unit 5 el. kraj., pogoda i kl. zyw.
Elementy krajobrazu, pogoda i klęski żywiołowe
podróżowanie i turystyka, świat przyrody
Complete Python Bootcamp: Go from zero to hero in ...
Connections unit 3 klasa 3 gimnazjum

2. pływ


wszyscy oczekiwali wysokiego przypływu

Polskie słowo "flow" (pływ) występuje w zestawach:

Integrate Customer Data Sources with Salesforce Un...
Słówka unit 5 focus 3
Słówka unit 5 focus 3
Landfills Adrian
vocabluary 2

3. przepływ


"Chciałabym wiedzieć, ile czasu upłynie zanim przepływ środków zostanie wznowiony? "

Polskie słowo "flow" (przepływ) występuje w zestawach:

Komponent, egzamin B2, biznes cz.2
Fajne słówka po angielsku
zawodowy dział 5 i 7
By lepiej rozmawiać z Olą
The restless Earth

4. przepływaćPolskie słowo "flow" (przepływać) występuje w zestawach:

układ krwionośny i nerwowy
Paulinka 4d rozne
ANGIELSKI ZAWODOWY
Unit 2 czasowniki

5. wpływać


Nie powinien próbować wpływać na nasze decyzje.
Mleko może wpływać na nasze zdrowie.

Polskie słowo "flow" (wpływać) występuje w zestawach:

teksty piosenek z Anki
business englisz book 1
korepetycje 2
angielski cała reszta

6. Płynąć


Aby dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.

Polskie słowo "flow" (Płynąć) występuje w zestawach:

Egzamin angielski
5.1 vocabulary
Lesson 17.02.20

7. napływ


Chcielibyśmy zobaczyć napływ nowych członków do organizacji.
Napływ pracowników z zagranicy spowodował w tej okolicy poważne trudności mieszkaniowe.

Polskie słowo "flow" (napływ) występuje w zestawach:

angielski w fizjoterapii