Komponent, egzamin B2, biznes cz.2

 0    135 fiszek    agata2023
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Sabatowy
rozpocznij naukę
sabbatical
Już
rozpocznij naukę
already
Głównie
rozpocznij naukę
mainly
Niejasny
rozpocznij naukę
vague
Nieistotny
rozpocznij naukę
irrelevant
Właściwy
rozpocznij naukę
appropriate
Początkujący
rozpocznij naukę
budding
Wynajem
rozpocznij naukę
hire
Przeciwdziałać
rozpocznij naukę
counter
Pomoc
rozpocznij naukę
aid
Czesne
rozpocznij naukę
tuition
Przesiew
rozpocznij naukę
sifting
Skala
rozpocznij naukę
seale
Podzielić
rozpocznij naukę
divide
Podkomisje
rozpocznij naukę
subcommittees
Polarny
rozpocznij naukę
polar
Angażować
rozpocznij naukę
involve
Sprawdzenie/kwit
rozpocznij naukę
check
Przekonać
rozpocznij naukę
convince
Dopuszczać
rozpocznij naukę
admitted
Średni
rozpocznij naukę
mid
Opracować
rozpocznij naukę
elaborate
Zmierzać/cel
rozpocznij naukę
aim
Synergia
rozpocznij naukę
synergies
Banalny
rozpocznij naukę
corny
Ogromny
rozpocznij naukę
enormous
Długość
rozpocznij naukę
lenght
Osiągnąć
rozpocznij naukę
achieve
Niepowodzenie
rozpocznij naukę
failure
Wzrost
rozpocznij naukę
increase
Kurs
rozpocznij naukę
adds
Wartość
rozpocznij naukę
value
Kawalek
rozpocznij naukę
piece
Ciasto
rozpocznij naukę
pie
Dostępny
rozpocznij naukę
avaliable
Bank kredytowy
rozpocznij naukę
bank loan
Fundusze kapitałowe
rozpocznij naukę
equire finance
Dotacje
rozpocznij naukę
grants
Debet
rozpocznij naukę
overdraft
Samofinansowanie
rozpocznij naukę
self funding
Spłata
rozpocznij naukę
repayable
Wymaganie
rozpocznij naukę
requirement
Przepływ
rozpocznij naukę
flow
Elastyczny
rozpocznij naukę
flexible
Giełdziarz spekulacyjny
rozpocznij naukę
Bear
Zdumieć
rozpocznij naukę
stagger
Gwiezdny
rozpocznij naukę
stellar
Uzdolnienie
rozpocznij naukę
aptitude
Za granicą
rozpocznij naukę
abroad
Dodatek
rozpocznij naukę
addition
Werbuje
rozpocznij naukę
entists
Flirtować
rozpocznij naukę
strain
Odsetki
rozpocznij naukę
interest
Pożyczka
rozpocznij naukę
loan
Minusem
rozpocznij naukę
downside
Pojawiać się
rozpocznij naukę
appear
Tani
rozpocznij naukę
cheap
Nabywanie
rozpocznij naukę
acquiring
Majątek
rozpocznij naukę
assets
Ilość/kwota
rozpocznij naukę
amount
Zawieść/zbankrutować
rozpocznij naukę
fail
Opłata
rozpocznij naukę
charge
Wchodzić w góre
rozpocznij naukę
come up
Przedstawiając
rozpocznij naukę
putting forward
Odrobić
rozpocznij naukę
work out
Należny
rozpocznij naukę
due
Pracowitość
rozpocznij naukę
daligence
Wymeldować/odchodzić
rozpocznij naukę
check out
Oświadczenie
rozpocznij naukę
statement
Przejść/przedostać się
rozpocznij naukę
go throught
Przedkładać
rozpocznij naukę
submit
Przesiać kandydatów
rozpocznij naukę
weed out
Arkusz
rozpocznij naukę
sheet
Opracować/sporządzić
rozpocznij naukę
drow up
Określa
rozpocznij naukę
sets out
Zadanie
rozpocznij naukę
asignments
Absolwenci
rozpocznij naukę
alumni
Kandydat
rozpocznij naukę
apliccant
Optymistyczny
rozpocznij naukę
upbeat
Głośna reklama
rozpocznij naukę
Hyde
Zrobić dobre wrażenie
rozpocznij naukę
grab
Odezwać się
rozpocznij naukę
drop somebody a Line
Przebiegły
rozpocznij naukę
Cunning
Utrzymanie
rozpocznij naukę
upkeep
Zrównoważony
rozpocznij naukę
sustainable
Główny
rozpocznij naukę
core
Przypomnieć/podsumować
rozpocznij naukę
recap
Skinac głową
rozpocznij naukę
nod
Odpowiedzieć
rozpocznij naukę
field
Skomplikowany
rozpocznij naukę
awkward
Wejść na giełdę
rozpocznij naukę
float
Reputacja
rozpocznij naukę
track rekord
Surowce do produkcji
rozpocznij naukę
Raw materials
Zaległy
rozpocznij naukę
out standing
Dotyczące gospodarstwa domowego
rozpocznij naukę
household
Aktywa/majątek
rozpocznij naukę
asset
Udziały
rozpocznij naukę
stake
Siedziba
rozpocznij naukę
premises
Prezentacja handlowa
rozpocznij naukę
pitch
Szanse
rozpocznij naukę
odds
Sięgnąć
rozpocznij naukę
dip into
Ciągnąć coś
rozpocznij naukę
drag on
Zasadnicza kwestia
rozpocznij naukę
bottom Line
Żebrać
rozpocznij naukę
Beg
Dostosować
rozpocznij naukę
tailor something
Siedzieć z założonymi rękami
rozpocznij naukę
sitback
Predyspozycja
rozpocznij naukę
aptitude
Pożądany
rozpocznij naukę
coveted
Zorganizować pozyskać
rozpocznij naukę
enlist
Kadra akademicka
rozpocznij naukę
faculty
Postepować tak jak się mówi
rozpocznij naukę
practise what you preach
Opłata
rozpocznij naukę
fee
Zachowywać dystans
rozpocznij naukę
remain aloaf
Przejsć
rozpocznij naukę
,pokazać się”, show up
Przesiewać
rozpocznij naukę
sift
Oszałamiający
rozpocznij naukę
staggering
Celujący
rozpocznij naukę
stellar
Zwiększać
rozpocznij naukę
set up
Porzucić
rozpocznij naukę
drop up
Przegapić
rozpocznij naukę
miss out
Zacząć od początku
rozpocznij naukę
start over
Dokładnie
rozpocznij naukę
throughly
Grupa robocza
rozpocznij naukę
working party
Przychodzić
rozpocznij naukę
come along
Nie spodziewać się
rozpocznij naukę
fancy
Przybrać na wadze
rozpocznij naukę
put on weight
Nabór
rozpocznij naukę
intake
Osiągniecie
rozpocznij naukę
accomplishment
Pośrednictwo
rozpocznij naukę
brokering
Trop
rozpocznij naukę
lead
Towarzystki
rozpocznij naukę
outgoing
Oferta handlowa
rozpocznij naukę
tender
Miejsce konferencji
rozpocznij naukę
venture
Dziedzictwo
rozpocznij naukę
heritage
Zaopatrzenie
rozpocznij naukę
procurement

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.