słownik angielsko - polski

English - język polski

ing po polsku:

1. miss


He missed the target.
It's the big house on the corner - you can't miss it.(nie zauważyć, przeoczyć). If I don't leave now, I'll miss my train. (spóźnić się na). I'll miss you when you go.

Polskie słowo "ing" (miss) występuje w zestawach:

Składnia czasowników + reported speech
bezokolicznik lub gerund
formy z ing i to
bezokolicznik z to/ing

2. love


My heart is full of love.
You know I love you, don't you?

Polskie słowo "ing" (love) występuje w zestawach:

czasowniki + "-ing" + "to"

3. stop


Stal to stop żelaza z węglem.
[stɒp] stop
Czerwone światło oznacza "stop".

4. keep5. ingPolskie słowo "ing" (ing) występuje w zestawach:

travel and tourism

6. cant stand7. look forward to8. carry on


i carry on this project.
I'm sorry I've interrupted you - please carry on.