słownik angielsko - polski

English - język polski

influence po polsku:

1. wpływać


Nie powinien próbować wpływać na nasze decyzje.
Mleko może wpływać na nasze zdrowie.

Polskie słowo "influence" (wpływać) występuje w zestawach:

New oxford Gimnazjum Expert - Świat przyrody
Kartkówka 50 słówek angielski
1. Banking Vocabulary - Revision
New matura success Unit 9 Feelings
nicer people are poorer

2. wpływ


wpływać na coś
Wielu muzyków ma wpływ na muzykę, którą słyszeli w dzieciństwie.
Jak pan sądzi, jaka idea wywarła największy wpływ na średniowiecznych Anglików?
Ojciec wywarł nań dobry wpływ.
W jaki sposób miejsce zamieszkania wpływa na to, co kupujesz?
Taniec to dobiór ludzkich ruchów, na które moja wpływ uczucia
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawę, że ich styl życia ma ogromny wpływ na ich dobre samopoczucie.
Dużo makroekonomicznych czynników ma olbrzymi wpływ na naszą sytuację finansową.
Wielka Brytania miała największy wpływ kulturowy na Stany Zjednoczone.
(Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
Jeśli nie masz argumentów, to masz bardzo mały wpływ na negocjacje.
Lea ma na mnie zły wpływ. Cały czas imprezuje, a ja zaczynam przejmować jej złe nawyki.
Z naszej analizy wynika, że wpływ na produkcję unijną powinien być nieznaczny.
On zawsze chwali się swoimi wysoko postawionymi przyjaciółmi, ale tak naprawdę nie ma żadnych wpływów politycznych.
Najazd Normanów na Anglię miał duży wpływ na język angielski.

Polskie słowo "influence" (wpływ) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 650...
Zdrowy styl życia (słownictwo A)
Branża miodowa i pozostałe wyrażenia
angielski wygląd zewnętrzny
accordung to the scientists...

3. wpływać naPolskie słowo "influence" (wpływać na) występuje w zestawach:

unit 9 Money, money, money!
text "A Dream Come True"
matura explorer up 5
1 i 2 unit - new voices 4
Świat przyrody 1

4. mieć wpływ


mieć wpływ na produktywność
Mleko może mieć wpływ na nasze zdrowie.s

Polskie słowo "influence" (mieć wpływ) występuje w zestawach:

Kartkowka Slowka unit 13
Angielski-Kartkówka 1
moje angielskie słowa
świat przyrody

5. wpłynąć


1. Mogło w tak dziwny sposób wpłynąć na zachowanie ludzi. / 2. To może mieć na niego wpływ w późniejszym życiu.

Polskie słowo "influence" (wpłynąć) występuje w zestawach:

Cz 2 MEdyk IV LO
katkówka part 2.
słownictwo do matury
Moja pierwsza lekcja
telefon do kwaietnia

6. wpłynąć naPolskie słowo "influence" (wpłynąć na) występuje w zestawach:

unit 8 ciąg dalszy
kulka sprawdzian je...
Moja pierwsza lekcja
Smart time 3 Unit 8

7. oddziaływaniePolskie słowo "influence" (oddziaływanie) występuje w zestawach:

Centrum i rozwój 5
wykład egipt001
Wakacje 2018
angielski wer

8. oddziaływaćPolskie słowo "influence" (oddziaływać) występuje w zestawach:

Sprawdzian z angielskiego

9. wpływać na kogośPolskie słowo "influence" (wpływać na kogoś) występuje w zestawach:

Słówka dział 7 English Explorer
książka VOICES 2: UNIT 4
fashion victims
Wordlist unit 1

10. wpływać na cośPolskie słowo "influence" (wpływać na coś) występuje w zestawach:

sport i ogólne słówka
Czasowniki po angielsku
ang zawodowy

11. influence


She has a lot of influence on her brother.
The mass media have a great influence on today's society

12. mieć wpływ na


mieć wpływ na życie

Polskie słowo "influence" (mieć wpływ na) występuje w zestawach:

unit 3 klasa 8
lekcja 08/04/15

13. wpływ wpływaćPolskie słowo "influence" (wpływ wpływać) występuje w zestawach:

kartkówka 15.05