The world of media

 0    78 fiszek    sylviam
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

numer kierunkowy
rozpocznij naukę
area code

telefon na kartę, telefonia pre-paid
rozpocznij naukę
pay-as-you-go

nagromadzać się, piętrzyć się
rozpocznij naukę
pile up

karta doładowująca (do telefonu komórkowego)
rozpocznij naukę
top-up card

doładować konto w telefonie komórkowym
rozpocznij naukę
top-up a mobile phone, load a cell phone

sterta, stos
rozpocznij naukę
stack, pile

Mam całą stertę nieprzeczytanych listów.
rozpocznij naukę
I've got a whole stack of unread letters.

Doładujesz mi telefon?
rozpocznij naukę
Will you load my cell phone?

Telefon na kartę jest bardzo praktyczny!
rozpocznij naukę
A pay-as-you-go mobile phone is very practical!

dać radę (coś zrobić)
rozpocznij naukę
make it

chciwość, zachłanność, żądza
rozpocznij naukę
greed

rzucić słuchawkę podczas rozmowy z kimś
rozpocznij naukę
hang up on sb

chyba żartujesz!
rozpocznij naukę
you're joking, you must be joking, you've got to be joking

mieć z kimś dobre stosunki, dobrze się z kimś dogadywać, lubić kogoś
rozpocznij naukę
get along with sb, get on with sb

oczekiwać na coś z niecierpliwością
rozpocznij naukę
look forward to sth

będący zawsze pod ręką
rozpocznij naukę
handy

aktualny, najświeższy
rozpocznij naukę
up-to-date

ponadczasowy, nie tracący znaczenia, ważności (np. ponadczasowa prawda)
rozpocznij naukę
Timeless

wpływ oddziaływanie
rozpocznij naukę
influence

ogłaszać, zapowiadać, oznajmiać
rozpocznij naukę
announce

nie ma jak poranny prysznic
rozpocznij naukę
There's nothing like a morning shower

Nie traktuj mnie w taki sposób.
rozpocznij naukę
Don't treat me like that

Przestań mówić do mnie w ten sposób.
rozpocznij naukę
Stop talking to me like that!

Masz ochotę popływać?
rozpocznij naukę
Do you feel like sweeming

Przez cały czas chciało mi się śmiać.
rozpocznij naukę
I felt like laughing all the time.

Było mniej więcej dwadzieścia osób.
rozpocznij naukę
It was something like 20 people

On pracuje jako kelner w tamtej restauracji.
rozpocznij naukę
He works as a waiter in that restaurant.

jak widzisz, jeszcze nie skończyłem.
rozpocznij naukę
As you can see, I haven't finished yet

Ona mieszka w Irlandii, tak jak jej siostra.
rozpocznij naukę
She lives in Ireland, as does her sister.

Porozmawiajmy jak mężczyzna z mężczyzną.
rozpocznij naukę
Let's talk as one man to another.

Mój chłopak pracuje jako inżynier.
rozpocznij naukę
My boyfriend works as an engineer.

On zawsze traktował mnie jak równego sobie.
rozpocznij naukę
He always treated me as an equal.

Mówię ci to jako twój najlepszy przyjaciel. Wydaje mi się, że ona kłamie.
rozpocznij naukę
Speaking as your best friend, I think she's lying.

Zdecydowałem się pójść do domu, ponieważ robiło się późno.
rozpocznij naukę
I decided to go home as it was getting late

zdecydowałem się pójść do domu, ponieważ robiło się późno.
rozpocznij naukę
You can do it as you want.

Wiadomości były dla nas wszystkich wielkim szokiem.
rozpocznij naukę
the news came as a great shock to us all.

Dokładnie tak, jak przewidywałem!
rozpocznij naukę
Just as I expected!

Nie pojawiła się, jak zwykle.
rozpocznij naukę
She hasn't showed up, as always

Opuściłem mieszkanie w takim stanie, w jakim było.
rozpocznij naukę
I left the house like it was. I left the house as it was.

Brzmiała tak jakby miała duże problemy.
rozpocznij naukę
She sounded as if she had big problems. She sounded as though she had big problems.

Wyglądasz tak, jakbyś pracował cały dzień.
rozpocznij naukę
You look as though you have been working all day. You look as if you have been working all day.

Wygląda na to, że jesteśmy spóźnieni.
rozpocznij naukę
It looks as if we are late. It looks as though we are late.

Pachnie jak gdyby ktoś piekł ciasto.
rozpocznij naukę
It smells as if somebody is baking a cake. It smells as though somebody is baking a cake

Spojrzeli na mnie tak, jakbym był szalony.
rozpocznij naukę
They looked at me as if I was crazy. They looked at me as though I was crazy.

Słychać tak jakby mieli kłótnię.
rozpocznij naukę
It sounds as if they are arguing. It sounds as though they are arguing

Zachowuje się tak, jakby była szefem.
rozpocznij naukę
She behaves as if she were a boss.

Traktujesz mnie, jakbym był twoim synem.
rozpocznij naukę
You treat me as if I were your son. You treat me as if I was your son.

Dlaczego zawsze zachowujesz się jakbyś miał kupę pieniędzy?
rozpocznij naukę
Why are you always acting as though you had lots of money?

nastawienie, stosunek do czegoś
rozpocznij naukę
attitude

pełen przemocy
rozpocznij naukę
violent

absolwent uniwersytetu
rozpocznij naukę
university graduate

uszkodzenie, szkoda, uszczerbek (np. własności, zdrowia)
rozpocznij naukę
damage

Woda może spowodować poważne zniszczenia
rozpocznij naukę
Water can cause a great deal of damage

Prawdopodobnie nie ma żadnego uszkodzenia, powiedział do siebie.
rozpocznij naukę
There probably isn't any damage, he told himself.

bezmyślny, bezsensowny
rozpocznij naukę
mindless

educational

jednakowo, tak samo, podobnie
rozpocznij naukę
alike

być wartym czegoś, być wartym ileś
rozpocznij naukę
be worth sth

To nie było warte całego tego wysiłku.
rozpocznij naukę
It wasn't worth all the effort

Czy jest to warte dodatkowych opłat?
rozpocznij naukę
Is that worth the extra fees?

zwiazany z czymś
rozpocznij naukę
connected with sth

współczesny, ówczesny
rozpocznij naukę
contemporary, modern, up-to-date

Wiele ze współczesnej muzyki brzmi dla mnie jak hałas.
rozpocznij naukę
Much of the contemporary music just sounds like noise to me.

On napisał swoją pracę doktorską o współczesnej francuskiej literaturze.)
rozpocznij naukę
He wrote his doctoral thesis on contemporary French literature.

tryb (pracy)
rozpocznij naukę
mode

wyładowany, rozładowany (o baterii, akumulatorze)
rozpocznij naukę
flat, dead

Bateria w mojej komórce jest kompletnie rozładowana
rozpocznij naukę
The battery in my mobile phone is completely flat

Samochód nie chce zapalić - myślę, że akumulator jest rozładowany
rozpocznij naukę
The car won't start - I think the battery is dead

najnowszy, niedawny
rozpocznij naukę
recent, fresh, new

Rozejrzę się po domu i znajdę jego aktualne zdjęcie
rozpocznij naukę
I'll look round the house and find a recent photo of him

awaria, niesprawność, błąd systemu, przekłamanie sygnału
rozpocznij naukę
malfunction

warranty, guarantee

Na szczęście to stało się jeden dzień przed końcem gwarancji, więc udało mi się naprawić aparat za darmo.)
rozpocznij naukę
Luckily it was a day within the warranty so I got my camera fixed for free.

zasilanie elektryczne
rozpocznij naukę
electric supply

wada, usterka
rozpocznij naukę
fault

function

zwyczajny, wspólny
rozpocznij naukę
common

rozprzestrzeniać się, szerzyć się
rozpocznij naukę
spread


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.