Cz 2 MEdyk IV LO

 0    97 fiszek    roxor0
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
Różnić się
rozpocznij naukę
differ
Różnica
rozpocznij naukę
difference
Różne
rozpocznij naukę
different
Odkryć
rozpocznij naukę
discover
Odkrycie
rozpocznij naukę
discovery
Edukować(kształcić)
rozpocznij naukę
educate
Edukacja
rozpocznij naukę
education
Edukacjny
rozpocznij naukę
educational
Wyedukowany(wkształcony)
rozpocznij naukę
educated
Wydajność
rozpocznij naukę
efficiency
(nie)Wydajny
rozpocznij naukę
(in)efficient
Zawstydzać
rozpocznij naukę
embarrass
Zawstydzenie
rozpocznij naukę
embarrassment
Zawstydzony
rozpocznij naukę
embarrassed
Wstydliwy
rozpocznij naukę
embarrassing
Zatrudniać
rozpocznij naukę
employ
Zatrudnienie
rozpocznij naukę
employment
Pracodawca
rozpocznij naukę
employer
Pracownik
rozpocznij naukę
employee
(nie)Zatrudniony
rozpocznij naukę
(un)employed
Cieszyć się
rozpocznij naukę
enjoy
Uciecha
rozpocznij naukę
enjoyment
Przyjemny
rozpocznij naukę
enjoyable
Eksplodować
rozpocznij naukę
explode
Eksplozja
rozpocznij naukę
explosion
Eksplozyjny
rozpocznij naukę
explosive
Poszerzać
rozpocznij naukę
extend
Rozszerzenie
rozpocznij naukę
extension
Obszerny
rozpocznij naukę
extensive
Nie powieść się
rozpocznij naukę
fail
Niepowodzenie
rozpocznij naukę
failure
Bać się
rozpocznij naukę
fear
Strach
rozpocznij naukę
fear
Nieustraszoność
rozpocznij naukę
fearlessness
Straszliwy
rozpocznij naukę
fearful
Nieustraszony
rozpocznij naukę
fearless
Szczęście(traf)
rozpocznij naukę
fortune
Nieszczęście
rozpocznij naukę
misfortune
Na szczęście
rozpocznij naukę
fortunatly
(nie)Szczęśliwy
rozpocznij naukę
(un)forunate
Odświeżać
rozpocznij naukę
refresh
Odświeżenie
rozpocznij naukę
refreshment
Świeży
rozpocznij naukę
fresh
Umeblować
rozpocznij naukę
furnish
Meble
rozpocznij naukę
furniture
(nie)umeblowany
rozpocznij naukę
(un)furnished
Hojność
rozpocznij naukę
generosity
Hojny
rozpocznij naukę
generous
Wina
rozpocznij naukę
guilt
Winny
rozpocznij naukę
guilty
Nienawidzić
rozpocznij naukę
hate
Nienawiść
rozpocznij naukę
hatred
Uzdowić
rozpocznij naukę
heal
Zdrowie
rozpocznij naukę
health
(nie) zdrowy
rozpocznij naukę
(un)healthy
Wahać się
rozpocznij naukę
hesitate
Wahanie
rozpocznij naukę
hesitation
Wahający się?
rozpocznij naukę
hesitative
Wyobrażać
rozpocznij naukę
imagine
Wyobraźnia
rozpocznij naukę
imagination
Wyobrażenie
rozpocznij naukę
image
Obdarzony wyobraźnią
rozpocznij naukę
imaginative
Wyobrażony
rozpocznij naukę
imaginary
Wywierać wrażenie
rozpocznij naukę
impress
Wrażenie
rozpocznij naukę
impression
Wywołujący wrażenie
rozpocznij naukę
impressive
Pod wrażeniem
rozpocznij naukę
impressed
Poprawiać się
rozpocznij naukę
improve
Poprawa
rozpocznij naukę
improvement
Poprawiony
rozpocznij naukę
improved
Wpłynąć
rozpocznij naukę
influence
Wpływ
rozpocznij naukę
influence
Wpływowy
rozpocznij naukę
influential
Niewinność
rozpocznij naukę
innocence
Niewinny
rozpocznij naukę
innocent
Ubezpieczać
rozpocznij naukę
insure
Ubezpieczenie
rozpocznij naukę
insurance
Ubezpieczony
rozpocznij naukę
insured
Zamierzać
rozpocznij naukę
intend
Zamiar
rozpocznij naukę
intention
(nie)zamierzony
rozpocznij naukę
(un)intentional
Przerwać
rozpocznij naukę
iterrupt
Przerwanie
rozpocznij naukę
interruption
Przedstawić
rozpocznij naukę
introduce
Przedstawienie
rozpocznij naukę
introduction
Przedstawiający(wprowadzający)
rozpocznij naukę
introductory
Wiedzieć
rozpocznij naukę
know
Wiedza
rozpocznij naukę
knowledge
Wiedzący, poinformowany
rozpocznij naukę
knowledgeable
Żyć
rozpocznij naukę
live
Życie
rozpocznij naukę
life
Żywy
rozpocznij naukę
live, lively, alive
Utrzymać
rozpocznij naukę
maintain
Utrzymanie
rozpocznij naukę
maintenance
Mierzyć
rozpocznij naukę
measure
Mierzenie
rozpocznij naukę
measurement
Wymierny
rozpocznij naukę
measurable

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.