słownik angielski - polski

English - język polski

insurance

po polsku:

1. ubezpieczenie


Your insurance doesn'r cover loss of income
czy to jest pełne ubezpieczenie?
dodatkowe ubezpieczenia
ubezpieczenie medyczne
ubezpieczenie zdrowotne

słówka kwiecień
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Słowniki ISEL part1
konwersacje dla średniozaawansowanych
9-15 repetytorium

insurance w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku