słownik angielsko - polski

English - język polski

income po polsku:

1. dochód dochód


Musisz zgłosić swój dochód na tym formularzu.
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
Nasze wydatki przekraczają dochód.
dochód brutto
dochód krajowy brutto
Członkowie muszą mieć dochód około 2000.
przychód brutto, dochód brutto
What's your company's revenue? Jaki jest dochód Twojej firmy?
Jego dochód jest bardzo niski.
Znaczenie: 1. Pieniądze zarobione na wykonywanie pracy lub otrzymane z inwestycji, 2. Pieniądze zarobione przez osobę, firmę, rząd itp. w określonym przedziale czasu.Np.: Ma ładny dom i odpowiedni dochód; Przychody firmy znacznie się poprawiły.
Dochód wystarczający na zaspokojenie potrzeb.

Polskie słowo "income" (dochód) występuje w zestawach:

39 Banking and investment | Bankowość i inwestycje
opis pracy - job description
warunki pracy i zatrudnienia
forms of payment and other words
Państwo i społeczeństwo - część 2 (przedsiębiorstw...

2. przychód przychód


jaki wysoki jest twój przychód?
Mały przychód zobligował nas do oszczędności.

Polskie słowo "income" (przychód) występuje w zestawach:

Karolina spr. 16.09 - angielski II
5 IV: What do you do to get a loan?
Legal English: pozostałe z 1-6
D7 - D10 - praca - work
Population (słówka+ćwiczenia)

3. dochody dochody


Jego dochody są też bardzo wysokie.
Wszystkie dochody ze sprzedaży zostaną przeznaczone na organizacje charytatywne
Jego dochody spadły do połowy po przejściu na emeryturę.
Ta praca daje przyzwoite dochody, ale muszę pracować 12 godzin dziennie.
Jego dochody są zbyt niskie, by utrzymać dużą rodzinę.
Dochody z tego źródła są nieopodatkowane.
Moje miesięczne dochody sięgają ledwo 30 tys. jenów, w tym dodatki.
Moje dochody są dwukrotnie wyższe od twoich.
Mam dochody rzędu 50 tys. jenów miesięcznie.
On ma niezłe dochody.

Polskie słowo "income" (dochody) występuje w zestawach:

Global warming and natural disaster; unemployment
hunger and poverty Migration, migration crisis and...
słownik biznesmena, cz2.
E Dla Średnio Zaawansowanych 1 B1
money and banking

4. wpływy wpływy


On ma wpływy.
Jego wpływy rozciągają się na cały kraj.

Polskie słowo "income" (wpływy) występuje w zestawach:

Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
stanag 3 slownictwo zwykłe DM
fiszki rozne
SLOWKA IELTS

5. przychody przychody


Przychody biur turystycznych gwałtownie wzrosły.
Ma niezłe przychody.

Polskie słowo "income" (przychody) występuje w zestawach:

2018.05.09 Finland is the happiest country in the ...
słownik biznesmena, cz4.
Angielski słówka grudzień

6. zarobek zarobekPolskie słowo "income" (zarobek) występuje w zestawach:

VINCE VOCAB 1 2 4 5