słownik angielsko - polski

English - język polski

increase po polsku:

1. zwiększyć zwiększyć


zwiększyć szansę
Postaraj się zwiększyć siłę.
100 procent ludzi umiera i tego odsetka zwiększyć niepodobna.

Polskie słowo "increase" (zwiększyć) występuje w zestawach:

Plastyk Gimnazjum Zabrze słownictwo
angielski zawodowy digi i nie digi
102 Angielski Łork for free
MATURA FOCUS 4- THE COST OF LIVING
upstream intermediate b2 unit 1 & 2

2. wzrastać wzrastać


Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.

Polskie słowo "increase" (wzrastać) występuje w zestawach:

UAP - 24.10.2014 - To tell the truth
English for medical students and doctors; UNIT 9
New Matura Solution pre-intermediate unit 6
general vocabulary for ielts: changes
INTERFACE 4 UNIT 3 (language guide)

3. wzrost wzrost


Ostatnio zauważyliśmy wzrost popytu na nasze usługi.
On ma metr sześćdziesiąt pięć wzrostu.
średniego wzrostu
Wiele osób skarży się na wzrost cen tytoniu.
Niski wzrost nie jest większą przeszkodą w życiu.
Wzrost PKB w drugim kwartale był wyższy od spodziewanego.
Rewolucja technologiczna przyniosła błyskawiczny wzrost branży informatycznej.
Nierozsądne oświadczenie rządu spowodowało wzrost cen.
Wzrost kwartalny w wysokoości 1,2 proc. oznacza wzrost roczny w wysokości 4,8 proc.
Wzrost przestępczości nieletnich stanowi poważny problem.
Ten nadzwyczajny wzrost objaśnia się szybkim zjednoczeniem gospodarczym, który zaszedł w tym samym czasie.
wzrost gospodarczy, nagły wzrost liczby bezrobotnych
osiągać wzrost w wysokości 300%
Globalny popyt na ropę zwiększy się ze względu na wzrost ludności.
wzrost w centymetrach

Polskie słowo "increase" (wzrost) występuje w zestawach:

Reading - Ebooks - the books of the future?
rozdział 4 Careers ćwiczeniówka/podręcznik
my matura success upper intermediate 8a
14. State and society, part 2
Komponent, egzamin B2, biznes cz.2

4. rosnąć rosnąć


Przestałem rosnąć, gdy miałem 18 lat.
Nasza gospodarka będzie słabnąć, a emisja nie będzie spadać, ale rosnąć.
rosnąć bardzo szybko
Drzewa potrzebują światła słonecznego i wody aby rosnąć.
Cena ryb zaczyna rosnąć.
Bezrobocie będzie stopniowo rosnąć.

Polskie słowo "increase" (rosnąć) występuje w zestawach:

Unit 5 my matura success intermediate
New matura success Unit 5 What a disaster
New Matura Success - unit 5
New Matura Success Intermediate Unit 5
UNIT 5 INTERMEDIATE MY MATURA SUCCES

5. podnieść


Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
Zapomniałem podnieść słuchawki przed wybraniem numeru.
Nie jestem w stanie podnieść tego kamienia.
To biurko było zbyt ciężkie, by je podnieść.
Jim upuścił długopis i schylił się, by go podnieść.
Próbowała podnieść pudło ale okazało się to niemożliwym.
Nie potrafię podnieść tak ciężkiego samochodu.
Kiedy wywołam czyjeś nazwisko, proszę podnieść rękę.
Rok rekordowych zysków dla banków inwestycyjnych zrobił niewiele, aby podnieść nadzieje. Leczenie otyłości będzie kosztować za dużo i to znacznie podniesie składki zdrowotne.
Kłamstwo jest usprawiedliwione w przypadku lekarza, który chce podnieść na duchu beznadziejnie chorego pacjenta.
Może uda się podnieść do 90.
Musimy go podnieść.
podnieść brwi
Moja torba upadła. Musze ją podnieść.
Możesz mi pomóc to podnieść?

Polskie słowo "increase" (podnieść) występuje w zestawach:

New Matura Success - PI - 07
new matura succes pre-intermediate unit 7
Unit 7, new matura success
Unit 7, słówka z ćwiczeń
word list str. 57

6. zwiększać sięPolskie słowo "increase" (zwiększać się) występuje w zestawach:

English for medicine, unit 1-3
IELTS polski - angielski
Business English
na sprawdzian
PROGNOZY SPRZEDAŻY

7. zwiększenie


Miało miejsce nagłe zwiększenie populacji świata.
Proporcjonalne zwiększenie ceny sprzedaży mięsa przez producentów jest niemożliwe.

Polskie słowo "increase" (zwiększenie) występuje w zestawach:

Fizyka (angielska Wikipedia)
OSTATNIO UŻYWANE
dzial pierwszy
zadania. domowe.1
Szkoła, praca

8. przyrostPolskie słowo "increase" (przyrost) występuje w zestawach:

dział 7 sport

9. wzrosnąćPolskie słowo "increase" (wzrosnąć) występuje w zestawach:

angielski cześć 2 dział 4
swiat przyrody
Unit 8 angielski

10. podwyżka


Poruszono również kwestię cen żywności i prawdą jest, że podwyżka cen żywności z pewnością wpłynie na Amerykę Łacińską, gdzie ponad jedna trzecia populacji żyje w ubóstwie.
podwyżka cen

Polskie słowo "increase" (podwyżka) występuje w zestawach:

at school c.d.

11. podwyższyć


Chcę podwyższyć metabolizm.
Właściciel mieszkania mówi, że chce podwyższyć czynsz.

Polskie słowo "increase" (podwyższyć) występuje w zestawach:

crime & defence
Język Zawodowy 1
Moja lekcja 2

12. powiększyć


powiększyć pierścionek
On próbował powiększyć swoją strefę wpływów.

Polskie słowo "increase" (powiększyć) występuje w zestawach:

Module 8b ćwiczenia
Starland 3 Unit 1
Vocabulary #5

13. powiększeniePolskie słowo "increase" (powiększenie) występuje w zestawach:

I1 unit 2 lesson 4
Engineering Unit 5

14. podnosić


Słonie (nie są uprawnione, nie mogą, mają zakaz) żeby podnosić piłkę używając ich trąb.
Unia Europejska musi podnosić świadomość w tym zakresie i, w razie konieczności, wskazywać drogę.
podnosić żagiel
podnosić ceny lub podatki
podnosić ciężkie rzeczy

Polskie słowo "increase" (podnosić) występuje w zestawach:

Lekcja 3 - 15.10.2015
slowka 1 angielski

15. wzrost przyrost16. wiatr wzmaga sięPolskie słowo "increase" (wiatr wzmaga się) występuje w zestawach:

Dżoana - test - pogoda