Finanse i Ekonomia - Finance and Economy

5  1    153 fiszki    Fiszkoteka
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie Odpowiedź
agent giełdowy
rozpocznij naukę
stockbroker
bank centralny
rozpocznij naukę
central bank
bank handlowy
rozpocznij naukę
commercial bank
bank państwowy
rozpocznij naukę
national bank
bank prywatny
rozpocznij naukę
private bank
Bank Światowy
rozpocznij naukę
The World Bank
banknot
[AmE]
rozpocznij naukę
bill
bankructwo
rozpocznij naukę
bankruptcy
bogactwo
rozpocznij naukę
wealth
bogacze
rozpocznij naukę
well-off people
bogacze
rozpocznij naukę
wealthy people
być spłukanym
rozpocznij naukę
to be broke
być w trudnej sytuacji finansowej
rozpocznij naukę
to be in a difficult financial situation
czek bez pokrycia
rozpocznij naukę
bad cheque
czek podróżny
[BrE]
rozpocznij naukę
traveller's cheque
czek podróżny
[AmE]
rozpocznij naukę
traveler's check
darowizna
rozpocznij naukę
donation
debet
rozpocznij naukę
debit
deficyt
rozpocznij naukę
deficit
deficyt budżetowy
rozpocznij naukę
budget deficit
deklaracja podatkowa
rozpocznij naukę
tax declaration
depozyt bankowy / wpłata
rozpocznij naukę
bank deposit
dewizy
rozpocznij naukę
foreign currencies
diament
rozpocznij naukę
diamond
dług
rozpocznij naukę
debt
dodatkowe wynagrodzenie
rozpocznij naukę
extra pay
dokonać transakcji
rozpocznij naukę
to conclude a deal
dowód wpłaty
rozpocznij naukę
proof of payment
dowód wpłaty
rozpocznij naukę
receipt
drobne
rozpocznij naukę
change
dyskryminacja
rozpocznij naukę
discrimination
fałszywe pieniądze
sfałszowane
rozpocznij naukę
false money
fortuna
bogactwo
rozpocznij naukę
wealth
fundusz zapasowy
rozpocznij naukę
reserve fund
giełda
rozpocznij naukę
stock exchange
inwestor
rozpocznij naukę
investor
inwestować
rozpocznij naukę
to invest
inwestycja
rozpocznij naukę
investment
jako rekompensatę za
rozpocznij naukę
as a reward for (something)
kantor wymiany walut
[AmE]
rozpocznij naukę
currency exchange
kapitał
rozpocznij naukę
capital
kapitał zagraniczny
rozpocznij naukę
foreign capital
kasa oszczędnościowa
rozpocznij naukę
savings bank
kasjer
rozpocznij naukę
cashier
kieszonkowe
rozpocznij naukę
pocket money
klejnot
rozpocznij naukę
jewel
konto
rachunek
rozpocznij naukę
account
korona
rozpocznij naukę
crown
korzystny kurs
walut
rozpocznij naukę
good exchange rate
koszty
rozpocznij naukę
spending
koszty
rozpocznij naukę
costs
kredyt bankowy
rozpocznij naukę
bank credit
kredyt długoterminowy
rozpocznij naukę
long term credit
kredyt krótkoterminowy
rozpocznij naukę
short term credit
książeczka czekowa
[BrE]
rozpocznij naukę
chequebook
książeczka czekowa
[AmE]
rozpocznij naukę
checkbook
księgowość
rozpocznij naukę
book-keeping
kurs
walut
rozpocznij naukę
exchange rate
kurs wolnorynkowy
rozpocznij naukę
market price
kurs wymiany walut
rozpocznij naukę
exchange rate
kwota
pieniędzy
rozpocznij naukę
amount of money
leasing
rozpocznij naukę
leasing
limit kredytowy
rozpocznij naukę
credit limit
lokata
rozpocznij naukę
deposit
lokata roczna
rozpocznij naukę
annual deposit
lokata terminowa
rozpocznij naukę
fixed deposit
makler
rozpocznij naukę
broker
marka
rozpocznij naukę
mark
mieć mało pieniędzy
rozpocznij naukę
to be short of money
mieć problemy finansowe
rozpocznij naukę
to have financial troubles
mocna waluta
rozpocznij naukę
strong currency
mocna waluta
rozpocznij naukę
hard currency
moneta
rozpocznij naukę
coin
negocjować umowę
rozpocznij naukę
to negotiate a contract
oddział banku
rozpocznij naukę
bank branch
odsetki
bankowe
rozpocznij naukę
(bank) interest
operacje bankowe
rozpocznij naukę
banking operations
operacje bankowe
rozpocznij naukę
bank operations
opłata manipulacyjna
rozpocznij naukę
administrative cost
opłata manipulacyjna
rozpocznij naukę
administration fee
opodatkowanie
rozpocznij naukę
tax
oprocentowanie
rozpocznij naukę
interest
oprocentowanie
bardziej formalnie
rozpocznij naukę
interest rate
oprocentowanie stałe
rozpocznij naukę
fixed interest rate
oszczędności
rozpocznij naukę
savings
peseta
rozpocznij naukę
peseta
peso
rozpocznij naukę
peso
pieniądze elektroniczne
rozpocznij naukę
electronic cash
płacić kartą kredytową
rozpocznij naukę
to pay with a credit card
płatność
rozpocznij naukę
payment
płatność gotówką
rozpocznij naukę
payment in cash
płatność z góry
rozpocznij naukę
payment in advance
pobierać prowizję
rozpocznij naukę
to charge commission
pokwitowanie
rozpocznij naukę
receipt
poświadczyć podpis
[BrE]
rozpocznij naukę
to legalise a signature
poświadczyć podpis
[AmE]
rozpocznij naukę
to legalize a signature
poziom nauczania
rozpocznij naukę
academic standard
pożyczka
pożyczenie komuś
rozpocznij naukę
lending
pożyczka
pożyczenie od kogoś
rozpocznij naukę
borrowing
pożyczka
bankowa
rozpocznij naukę
loan
pożyczka nieoprocentowana
rozpocznij naukę
interest-free loan
problemy finansowe
rozpocznij naukę
financial troubles
prowizja
rozpocznij naukę
commission
przelać pieniądze
rozpocznij naukę
to send money
przelać pieniądze
rozpocznij naukę
to transfer money
przelew
bankowy
rozpocznij naukę
bank transfer
rachunek bieżący
[BrE]
rozpocznij naukę
current account
rachunek kredytowy
rozpocznij naukę
credit account
rekompensata
rozpocznij naukę
reward
robić interesy
rozpocznij naukę
to do business
rozmienić pieniądze
rozpocznij naukę
to change money
rynek kapitałowy
rozpocznij naukę
capital market
rynek pieniężny
rozpocznij naukę
money market
rynek pieniężny
rozpocznij naukę
monetary market
saldo rachunku
rozpocznij naukę
balance
sejf
rozpocznij naukę
safe
siła robocza
rozpocznij naukę
workforce
spekulacja
rozpocznij naukę
speculation
spekulacja giełdowa
rozpocznij naukę
speculation on the stock exchange
spłacać
kredyt
rozpocznij naukę
to pay off (credit)
spłata odsetek
rozpocznij naukę
interest payment
strata
rozpocznij naukę
loss
suma pieniężna
kwota
rozpocznij naukę
amount of money
średnie wpływy
średni dochód
rozpocznij naukę
average income
trwonić pieniądze
rozpocznij naukę
to waste money
trwonić pieniądze
rozpocznij naukę
to throw money away
udziałowiec
rozpocznij naukę
shareholder
urodzić dziecko
rozpocznij naukę
to have a baby / child
VAT
rozpocznij naukę
VAT
waluta
rozpocznij naukę
currency
waluta
rozpocznij naukę
foreign currency
wkład
rozpocznij naukę
deposit
właściciel
rozpocznij naukę
owner
wpłata na konto
rozpocznij naukę
payment
wpływy
pieniędzy
rozpocznij naukę
income
wpływy miesięczne
przychody
rozpocznij naukę
monthly income
wpływy roczne
przychody
rozpocznij naukę
annual income
wyciągać od kogoś pieniądze
rozpocznij naukę
to get money out of somebody
wystąpić o pożyczkę
rozpocznij naukę
to request a loan
wystąpić o pożyczkę
rozpocznij naukę
to ask for a loan
zablokować konto
rozpocznij naukę
to freeze an account
założyć firmę
rozpocznij naukę
to establish a business
założyć firmę
rozpocznij naukę
to set up a business
zamknąć konto
rozpocznij naukę
to close an account
zarobek
zysk
rozpocznij naukę
profit
zbankrutować
rozpocznij naukę
to go bankrupt
zbierać pieniądze
rozpocznij naukę
to collect money
zrealizować czek
[BrE]
rozpocznij naukę
to cash a cheque
zrealizować czek
[AmE]
rozpocznij naukę
to cash a check
zysk
rozpocznij naukę
profit
zysk brutto
rozpocznij naukę
gross profit
zysk netto
rozpocznij naukę
net profit
żądać pieniędzy
rozpocznij naukę
to demand money

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.