słownik angielsko - polski

English - język polski

lore po polsku:

1. wiedza


Moja wiedza historyczna jest nikła.
wiedza o rozwiązaniach, ich zaletach
Jak twierdzi sprawozdawca, niezbędna jest pełna wiedza na temat odpowiednich wydatków.
Doświadczenie jest tak samo ważne jak wiedza.
Nowa prawda i wiedza zawsze poprawiają ludzkie życie i zwykle znajdują praktyczne zastosowanie.
Wiedza nie jest celem samym w sobie.
Twoja wiedza mnie zadziwia.
Wiedza to potęga.
Jaka wiedza jest najważniejsza w samodzielnym życiu?

Polskie słowo "lore" (wiedza) występuje w zestawach:

Słówka z codziennego życia część 3
I, Coriander
Słówka napotkane