słownik angielsko - polski

English - język polski

lose po polsku:

1. stracić stracić


stracić wiarę do czegoś
ważaj by nie stracić zaufania
Pięściarz musiał stracić wagę przez walką o tytuł.

Polskie słowo "lose" (stracić) występuje w zestawach:

Klasa 3 SP Unit 1 Ring of Albion - lekcja 2 (dict)...
Nouns and dependent prepositions
New English File Intermediate Unit 1
the weather and environment
Smart time 2, Unit 7, word list

2. gubić gubić


gubić drogę

Polskie słowo "lose" (gubić) występuje w zestawach:

słownictwo angielskie - słówka z lekcji II
dojcz english and kunde taśmy leśne 6
Odmiana czasowników nieregularnych 2
Matik kl4b unit 8a, b,c
słówka podróż i turystyka cz.2

3. przegrywać przegrywać


Nienawidzę przegrywać.
Nikt nie lubi przegrywać.

Polskie słowo "lose" (przegrywać) występuje w zestawach:

Agatka 2016-10-25, 4 SP, Unit 2, Lekcja 1 p25,27,2...
1. Podstawowe czasowniki
GIMNAZJUM - sport
dział 3 (1 LO)
unit piąty 30-70

4. przegrać przegrać


Nie chcę przegrać.
Nie możesz przegrać.

Polskie słowo "lose" (przegrać) występuje w zestawach:

10 Sporting events (Imprezy sportowe)
WORDLIST 5, LESSON 5.3 English class B1
Evolution 2, Unit 5, Lesson 2
English Plus 2 Unit 7
Imprezy sportowe

5. stracić zgubić stracić zgubićPolskie słowo "lose" (stracić zgubić) występuje w zestawach:

Dom Wyposażone