słownik angielsko - polski

English - język polski

lost po polsku:

1. zagubiony zagubiony


Nicolas czuł się zagubiony w nowym środowisku.
Zagubiony kuter dopłynął bezpiecznie do nabrzeża.

Polskie słowo "lost" (zagubiony) występuje w zestawach:

Klasa 5 - Zestaw 18 - Unit 6 (słownik)
E1 4 - 2 Making enquiries for a holiday
Feelings and emotions -uczucia i emocje
1 unit mature sukscess upper inter
Klasa 6 SP Unit 2 Testy 6 kl. - lekcja Test nr 2 (...

2. stracony stracony


Musimy nadgonić stracony czas.
Przyspieszyłem samochód, by nadrobić stracony czas.
Spieszyliśmy się, by nadrobić stracony czas.
Muszę przycisnąć z pracą, żeby nadrobić stracony czas.

Polskie słowo "lost" (stracony) występuje w zestawach:

unit 19 i 20 + wonderful wordls j angielski (new f...
The mysterious island
1000 najczęstszych czasowników
Dom Wyposażone

3. zgubić


zgubić klucze
Chciała zgubić pięć kilo dzięki diecie.
To dobre ćwiczenie dla ciebie, jeśli chcesz zgubić wagę.
Turyści powinni brać ze sobą kompas, by nie zgubić kierunku w lesie.
Tatoeba: by się nie zgubić między słowami.

Polskie słowo "lost" (zgubić) występuje w zestawach:

Kartkówka z Present Simple
czasowniki nieleguralne Past
czasowniki nieregularne, forma II
6). Słówka z lekcji
Klasa 4 Unit 17-20

4. zgubił


Zgubił zegarek kupiony dzień wcześniej.
Zgubił zegarek ojca.
Zgubił się pan?
Nasz pies gdzieś się zgubił.
Ktoś zgubił psa.
Tom zgubił czapkę i stwierdził, że musi kupić nową.
Pewnie się zgubił.
Zgubił swój nowy zegarek.
Zgubił się po drodze do wioski.
Miał kłopoty, bo zgubił paszport.

Polskie słowo "lost" (zgubił) występuje w zestawach:

English Top 1000 300-350
czasowniki nieregularne
Present Perfect 2
All Duolingo

5. lanie


Stary, on dostanie porządne lanie, jak go w końcu znajdę.

Polskie słowo "lost" (lanie) występuje w zestawach:

zbrodnie i przestepstwa
crime and punishment
Crime and punish

6. stracić


stracić wiarę do czegoś
ważaj by nie stracić zaufania
Pięściarz musiał stracić wagę przez walką o tytuł.

Polskie słowo "lost" (stracić) występuje w zestawach:

Secuity 7 (42 str słówka)
8). Słówka z lekcji
Sports - Unit 10

7. lostPolskie słowo "lost" (lost) występuje w zestawach:

nieregularne czasowniki past simple
English matter 11.2019