słownik angielsko - polski

English - język polski

march po polsku:

1. marsz marsz


Zorganizowali marsz domagając się wolności.

Polskie słowo "march" (marsz) występuje w zestawach:

Angielski do kartkówki - IV
The Olympians PI2 3/3
XXVII. Thedas part I
Angielski Basic Adi 1-10
E Dla Średnio Zaawansowanych 1 B1

2. maszerowaćPolskie słowo "march" (maszerować) występuje w zestawach:

"Władaj i gadaj cz. 2" - rozdział 39 - Eko
Kartkówka u Przysrał 27.09
Rozdział 8 uzupelnienie
Kartkówka - Module 3
Ways of walking

3. pochódPolskie słowo "march" (pochód) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
unit 8 + porównania
życie społeczne

4. marzec


Marzec nadchodzi między lutym i kwietniem.
Marzec jest między lutym a kwietniem.

Polskie słowo "march" (marzec) występuje w zestawach:

Pory Roku/ Miesiące/ dni tygodna
dni tygodnia, miesiące itd
adres, miejsce i czas
Elementary 6
KLasa 4 module 2

5. iść w pochodziePolskie słowo "march" (iść w pochodzie) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja
Życie społeczne