słownik angielsko - polski

English - język polski

noisy po polsku:

1. głośne głośne


Głośne radio u sąsiada działa mi na nerwy.

Polskie słowo "noisy" (głośne) występuje w zestawach:

Dom: przymiotniki i przysłówki - House: adjectives...
Florida woman shoots 'too loud' house guests - BBC...
stopniowanie przymiotnika i słówka
adjectives - przymiotniki Milena
Różne daty z historii (1500-1900)

2. hałaśliwy hałaśliwy


Większość ludzi w pokoju była cicho, ale było kilka hałaśliwych osób.
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
hałaśliwy tłum w pabie
Mój brat jest hałaśliwy.
Powinieneś unikać hałaśliwych miejsc, one powodują ból głowy.

Polskie słowo "noisy" (hałaśliwy) występuje w zestawach:

Moja pierwsza podróż zagraniczna (słownictwo A)
Dominik Steps plus 4 Unit 5 Słówka 2
300 najważniejszych określeń po angielsku 275 - 300
Dominik Steps plus 4 Unit 6 Słówka 1
Unit 2_Evolution plus 3

3. głośny hałaśliwy głośny hałaśliwyPolskie słowo "noisy" (głośny hałaśliwy) występuje w zestawach:

dom sprawdzian
określenia miasta

4. słabo wyciszone słabo wyciszonePolskie słowo "noisy" (słabo wyciszone) występuje w zestawach:

internal space

5. hałasujący6. hałaśliwy głośnyPolskie słowo "noisy" (hałaśliwy głośny) występuje w zestawach:

klasa 8, miejsce zamieszkania