słownik angielsko - polski

English - język polski

observe po polsku:

1. obserwować obserwować


Nie czuję się jeszcze wystarczająco pewnie, by prowadzić. Chcę tylko poobserwować, jak ty to robisz.
On lubi obserwować ptaki nad głową.
W tym miejscu możesz obserwować postępy mojej pracy

Polskie słowo "observe" (obserwować) występuje w zestawach:

Słówka z życia codziennego część 2
SŁOWNICTWO 27 (PAŹDZIERNIK 2013)
Lekcja wygenerowana z obrazka
Lekcja wygenerowana z obrazka
Lekcja wygenerowana z obrazka

2. przestrzegać przestrzegać


Musisz przestrzegać wszystkich zasad i procedur.
Musimy przestrzegać tego, co mówi sąd.
Stosując unijne prawodawstwo, państwa członkowskie muszą przestrzegać zapisów karty.
przestrzegać reguł
Powinniśmy przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Niektórym uczniom trudno przychodzi przestrzegać przepisów.
Oczywiste jest, że każdy musi przestrzegać prawa.
Syria obiecuje przestrzegać rozejmu
Oczywiste jest, że wszyscy musimy przestrzegać zasad ruchu drogowego.
Musimy przestrzegać ograniczeń prędkości.
Przestrzegać dawnych obyczajów.
To go nauczy, że trzeba przestrzegać prawa.
Podczas kempingu, musimy przestrzegać pewnych reguł.
jeśli chcesz odnieść sukces, musisz przestrzegać zasad
Trzeba będzie przestrzegać Europejskiego Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, zamiast go grzebać.

Polskie słowo "observe" (przestrzegać) występuje w zestawach:

SuperMemo. Basic. Set01
Wszystkie słowka

3. zaobserwować zaobserwowaćPolskie słowo "observe" (zaobserwować) występuje w zestawach:

English - unit 6 (science, technology)
Słownictwo do mowy zależnej
edgar zestaw numer 2
verbs often confused