słownik angielsko - polski

English - język polski

part po polsku:

1. część


Każdy zapłaci za swoją część w restauracji
Ukradziono część pieniędzy.
Część gazet przekręciła tę wiadomość.
Kiedy się spostrzegłem, że opuściłem najważniejszą część mojego wystąpienia, było już za późno.
Rzeka dzieli miasto na część wschodnią i zachodnią.
Są tacy, co pracują na część etatu, są i ochotnicy.
Jeśli ta tendencja się utrzyma, osoby powyżej 65 roku życia będą za 30 lat stanowiły czwartą część populacji.
Jeżu klątw, spłódź Finom część gry hańb.
Skończyłeś swoją część roboty?
Kiedy mówimy, że język jest przekazywany kulturowo – a więc że jest nabywany, a nie dziedziczony – to chodzi nam o to, że stanowi on część wielkiego zbioru zachowań nabytych i współdzielonych z innymi, który antropologowie nazywają kulturą.
Znaczna część tych budynków jest na liście światowego dziedzictwa Unesco.
To część twojego uroku osobistego, jak przypuszczam.
Myślę, że to najlepsza część strony internetowej
Mała część grupy (pięć procent) nigdy nie używa Internetu.
Książka zawiera zarówno część praktyczną jak i teoretyczną.

Polskie słowo "part" (część) występuje w zestawach:

can you tell when someone is lying BBC
1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 200...
Klasa 3 SP, Unit 5 Animals, Lekcja 1 p60-71 (2016-...
On screen Intermediate 3 Language Knowledge
1000 najczęściej używanych słów 5

2. rola


Proszę przeczytać dialogi z podzielonymi rolami.
To rola moich marzeń!

Polskie słowo "part" (rola) występuje w zestawach:

Język Angielski - Unit 9 II połowa
Kultura - MUZYKA, LITERATURA, TEATR, FILM
Sport
wordlist Unit 1 Interface 1
muzyka i film, dziedziny sztuki, literatura, archi...