słownik angielsko - polski

English - język polski

peaceful po polsku:

1. spokojny spokojny


Bądź spokojny, mam to pod kontrolą.
Bądź spokojny, zajmę się tym.
To jest człowiek bardzo spokojny.
być spokojnym
Moi znajomi zawsze mówią, że jestem zbyt spokojny, ale moja rodzina mówi, że jestem zbyt irytujący.
Spędziliśmy spokojny dzień na wsi.
Trzeba ci wiedzieć, że kiedy się irytuję, robię się spokojny.
proszę bądź spokojny
Postaraj się pozostać spokojny i zignoruj jego zachowanie.
On jest spokojny, kontroluje swoje emocje.
O wiele łatwiej radzić sobie z trudnościami, kiedy jest się spokojnym.
Gerard jest spokojny
Jeśli ktoś próbuje Cie zaatakować, powinieneś pozostać spokojny.
Kiedy są spokojny okresy w twojej pracy?
Ona ma spokojny głos.

Polskie słowo "peaceful" (spokojny) występuje w zestawach:

gdzie? + areas and homes + obowiązki domowe
Prepositions of place, Areas and homes
Living in the city and living in the country
życie rodzinne i towarzyskie, rozszerzenie
Anglik. człowiek. podst. 2 (cechy charakteru)

2. pokojowy pokojowy


Pokojowy zaprowadzi pana do pokoju.

Polskie słowo "peaceful" (pokojowy) występuje w zestawach:

angielski 1b krt klasa 2
speakout intermediate unit 5.2
Personality adjectives
6 dział/ Just the job
Słówka na kartkówkę

3. spokojny pokojowy spokojny pokojowyPolskie słowo "peaceful" (spokojny pokojowy) występuje w zestawach:

przymiotniki - adjective