słownik angielsko - polski

English - język polski

queen po polsku:

1. królowa królowa


królowa i król
Elżbieta, królowa Anglii.
Beyonce to królowa muzyki popularnej.
Królowa wczoraj wygłosiła telewizyjne orędzie do narodu.
Królowa była na tyle łaskawa, że nas zaprosiła.
Niech żyje królowa!
Królowa była bogato wystrojona.
W Wielkiej Brytanii królowa panuje, ale nie rządzi.

Polskie słowo "queen" (królowa) występuje w zestawach:

Państwo i Polityka - Country and Politics
Dominik Steps plus 4 Unit 1 Słówka
państwo i społeczeństwo; struktura państwa i urzędy
Struktura państwa i urzędy
Struktura państwa i społeczeństwa

2. queen queen


Nadaję temu statkowi nazwę „Queen Elizabeth”.

Polskie słowo "queen" (queen) występuje w zestawach:

UNIT 1 WORLD EXPLORER