słownik angielsko - polski

English - język polski

quantity po polsku:

1. ilość


rozsądna ilość
Jest ich niezliczona ilość.
Ogólnie rzecz biorąc konsumenci wolą ilość niż jakość.
Ilość dymu, jaka wydobywa się z elektronicznego papierosa, wcale nie jest szkodliwa.
Ilość pieniędzy pozyskiwanych przez państwo z podatków określa możliwości wydatkowania ich na cele społeczne.
W ten sposób zmniejsza się ilość pieniądza w obiegu, a trend wzrostu cen uspokaja się.
Tego lata mieliśmy nadzwyczajną ilość opadów.
ilość pieniędzy
ilość zużytych materiałów, w dużych ilościach
Jak oceniasz ilość snu?
Małe ilość nie robią różnicy.
Jaka jest ilość zamówionych toreb?
Mają ograniczoną ilość wolnych dni.
Spędziłem dużą ilość czasu naprawiając to.
Na ulicach znajdowała się ogromna ilość samochodów

Polskie słowo "quantity" (ilość) występuje w zestawach:

unit 2-healthy diet, at the concert, some/any, muc...
ZA 11 Gleaning information... - zbieranie informac...
Podstawowy słownik fizyczny pol-eng / -f -g
Pomiary I (Measurements I)
Agata 25th March (50 min)

2. ilości


Spożywanie nadmiernej ilości tłuszczów prowadzi do chorób serca.
Twoja pensja będzie zależała od ilości wykonanej pracy.
Rolnictwo zużywa duże ilości wody.

Polskie słowo "quantity" (ilości) występuje w zestawach:

jeszcze większe coś
chemia dział 3

3. wielkość


Na formularzu zamówienia określić wielkość, kolor i typ.
Czy wielkość jest dobra?

Polskie słowo "quantity" (wielkość) występuje w zestawach:

fizyka wektory