słownik angielsko - polski

English - język polski

relevant po polsku:

1. istotne


To istotne pytanie.
Uczeni uważają to odkrycie za istotne.
Pieczarki zawierają istotne składniki mineralne.
Nie jest istotne czy przyzna się do winy.
Tylko rezultaty są istotne.

Polskie słowo "relevant" (istotne) występuje w zestawach:

Kasia 10th Jan 2014 (2 hours) (2)
2000 słówek z książek i filmów ZESTAW 4
słówka z kartki słowotwórstwo
angielski w fizjoterapii2
SŁÓWKA Z KSIĄŻKI RÓŻOWEJ I ŻÓŁTEJ

2. użyteczny


Ten program jest użyteczny przy obróbce zdjęć.
Przed elektrycznością, nie mieliśmy wielu użytecznych rzeczy.

Polskie słowo "relevant" (użyteczny) występuje w zestawach:

unit 5 / time to learn
Słówka - DZIAŁ 5 cz. 2
9. Kultura - margines
Angielski 05 school
unit 5 cz. 2

3. stosowny


Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.

Polskie słowo "relevant" (stosowny) występuje w zestawach:

Słówka logistyczne, Błońska cz.2
5 Job interview 2
anielski zawodowy 2
kartkówka dział 3
Moja pierwsza lekcja

4. odpowiednie


Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
Trzeba podejmować odpowiednie kroki w odpowiednim momencie.

Polskie słowo "relevant" (odpowiednie) występuje w zestawach:

med słówka part 4
Upstream Advance Module 1
kolos ostatni

5. odnośnyPolskie słowo "relevant" (odnośny) występuje w zestawach:

BBC learning English
Brexit to begin
moj angielski

6. ważny


Mój paszport nie jest ważny.
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
Ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny dla zdrowia.
Ten rok jest dla mnie ważny.
Ten bilet jest ważny tylko przez dwa dni po zakupie.
Po głębokim zastanowieniu się nad tym kluczowym zagadnieniem doszedłem do wniosku, że różnica, o której zwykle mówi się „ważka” lub „niebagatelna”, pomiędzy tak podstawowymi wyrazami jak „ważny” oraz „zasadniczy”, nie jest znacząca, lecz wręcz pomijalna.
Myślę, że ten fakt jest bardzo ważny.
Ten bilet jest ważny cały rok.
Chciałbym czuć się ważny.
Sen jest ważny, ale po co istnieje - to stanowi zagadkę.
ważny egzamin
Jak długo ważny jest ten bilet?
Sprawdź czy twój paszport jest nadal ważny.
Jego awans był ważnym osiągnięciem.
Twój paszport jest już nieważny

Polskie słowo "relevant" (ważny) występuje w zestawach:

Matura Explorer Advanced - Module 1
Słownictwo angielskie Business Benchmark Unit 5-8
Matura Explorer Advanced Module 1
ropa naftowa
Angielski do Brożyny

7. związany z tematemPolskie słowo "relevant" (związany z tematem) występuje w zestawach:

Chapter 3 Gathering information
Chapter 3 Gathering information
słówka powtórkowe
English 4 IT

8. trafnyPolskie słowo "relevant" (trafny) występuje w zestawach:

Speaking - WENZEL - education

9. znaczący


Chciałbym podkreślić, że nasza firma odniosła znaczący sukces.
w znaczący sposób
Ten element w naszym planie jest znaczący.
znaczący wzrost
Poprzez zrozumienie zachowania niewerbalnego osiągniesz głębszy, bardziej znaczący obraz otaczającego Cię świata.
zrobiłeś znaczący błąd

10. użyteczny istotnyPolskie słowo "relevant" (użyteczny istotny) występuje w zestawach:

rozdział 5 cześć 2

11. właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polskie słowo "relevant" (właściwy) występuje w zestawach:

how Nations fail 3

12. istotny trafnyPolskie słowo "relevant" (istotny trafny) występuje w zestawach:

dupa cipa kurwa 5
Moja pierwsza lekcja

13. na temat


utrzymaj rozmowę na temat

Polskie słowo "relevant" (na temat) występuje w zestawach:

Slówka kartkówka

14. adekwatne15. celny


Urzędnik celny badał skrzynki.