słownik angielsko - polski

English - język polski

relevant po polsku:

1. istotny


Chciałbym poruszyć kilka istotnych punktów.
spostrzeżenie, istotny
nóż z odciskami palców Franka był istotnym dowodem w sprawie

Polskie słowo "relevant" (istotny) występuje w zestawach:

Kasia 10th Jan 2014 (2 hours) (2)
2000 słówek z książek i filmów ZESTAW 4
słówka z kartki słowotwórstwo
angielski w fizjoterapii2
Week 9 Level 2

2. użyteczny


Ten program jest użyteczny przy obróbce zdjęć.
Przed elektrycznością, nie mieliśmy wielu użytecznych rzeczy.

Polskie słowo "relevant" (użyteczny) występuje w zestawach:

9. Kultura - margines
Angielski 05 school
angielski unit 5
sport/ kultura
focus rozdział 5

3. stosowny


Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.

Polskie słowo "relevant" (stosowny) występuje w zestawach:

Słówka logistyczne, Błońska cz.2
anielski zawodowy 2
kartkówka dział 3
Moja pierwsza lekcja
3. JOB INTERVIEW

4. odpowiednie


Ciągle jeszcze nie znalazłem odpowiedniego kandydata.
Trzeba podejmować odpowiednie kroki w odpowiednim momencie.

Polskie słowo "relevant" (odpowiednie) występuje w zestawach:

Upstream Advance Module 1

5. ważny


Mój paszport nie jest ważny.
Mój paszport jest ważny do 2012 roku.
Ruch na świeżym powietrzu jest bardzo ważny dla zdrowia.
Ten rok jest dla mnie ważny.
Ten bilet jest ważny tylko przez dwa dni po zakupie.
Po głębokim zastanowieniu się nad tym kluczowym zagadnieniem doszedłem do wniosku, że różnica, o której zwykle mówi się „ważka” lub „niebagatelna”, pomiędzy tak podstawowymi wyrazami jak „ważny” oraz „zasadniczy”, nie jest znacząca, lecz wręcz pomijalna.
Myślę, że ten fakt jest bardzo ważny.
Ten bilet jest ważny cały rok.
Chciałbym czuć się ważny.
Sen jest ważny, ale po co istnieje - to stanowi zagadkę.
ważny egzamin
Jak długo ważny jest ten bilet?
Sprawdź czy twój paszport jest nadal ważny.
Jego awans był ważnym osiągnięciem.
Twój paszport jest już nieważny

Polskie słowo "relevant" (ważny) występuje w zestawach:

Matura Explorer Advanced - Module 1
Słownictwo angielskie Business Benchmark Unit 5-8
Matura Explorer Advanced Module 1
ropa naftowa
Angielski do Brożyny

6. odnośnyPolskie słowo "relevant" (odnośny) występuje w zestawach:

Brexit to begin

7. trafnyPolskie słowo "relevant" (trafny) występuje w zestawach:

Speaking - WENZEL - education

8. znaczący


Chciałbym podkreślić, że nasza firma odniosła znaczący sukces.
w znaczący sposób
Ten element w naszym planie jest znaczący.
znaczący wzrost
Poprzez zrozumienie zachowania niewerbalnego osiągniesz głębszy, bardziej znaczący obraz otaczającego Cię świata.
zrobiłeś znaczący błąd

9. związany z tematemPolskie słowo "relevant" (związany z tematem) występuje w zestawach:

słówka powtórkowe
English 4 IT

10. właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

11. adekwatne12. użyteczny istotnyPolskie słowo "relevant" (użyteczny istotny) występuje w zestawach:

rozdział 5 cześć 2

13. celny


Urzędnik celny badał skrzynki.

14. istotny trafnyPolskie słowo "relevant" (istotny trafny) występuje w zestawach:

Moja pierwsza lekcja