Speaking - WENZEL - education

 0    76 fiszek    mplion
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

trud, niewygoda, niedostatek, ciężkie doświadczenie życiowe
rozpocznij naukę
hardship

wynik, osiągnięcie
rozpocznij naukę
performance

relevant

zakazywać, tłumić, pacyfikować
rozpocznij naukę
to suppress

dołączać coś
rozpocznij naukę
to tack sth on

warstwa (tort), rząd (krzesła), kondygnacja (budynek)
rozpocznij naukę
tier

przyuczenie do zawodu
rozpocznij naukę
vocational training

obfity, znaczący
rozpocznij naukę
substantial

where by

zarzucać (plan), zerwać (związek), wagarować
rozpocznij naukę
to ditch

rozpocząć na nowo
rozpocznij naukę
to start afresh

dostrajać (gospodarkę)
rozpocznij naukę
to fine-tune

mimo, niezależnie od, tym niemniej, jednak, jednakże, mimo że, chociaż
rozpocznij naukę
notwithstanding


zwyżka (cen)
rozpocznij naukę
soaring

zepsuty, rozpieszczony, rozpuszczony
rozpocznij naukę
spoiled

łagodzić coś
rozpocznij naukę
to temper

pochwalić, okrzyknąć bardzo dobrym
rozpocznij naukę
to hail

interesariusz, udziałowiec, partner / bukmacher
rozpocznij naukę
stakeholder

żniwo, plony, zbiory
rozpocznij naukę
harvest

przedmiot obowiązkowy / przedmiot dodatkowy
rozpocznij naukę
compulsory / optional subject

academic term / semester

absolwent szkoły
rozpocznij naukę
school-leaver

ocena postępów ucznia na podstawie wyników z całego roku (zamiast na podstawie egzaminu końcowego)
rozpocznij naukę
continuous assessment

iść na wyższe studia
rozpocznij naukę
to go on to a higher education

dostać się na uniwersytet
rozpocznij naukę
get into university / get a university place

uczyć się czegoś
rozpocznij naukę
to study sth

uczęszczać na wykłady/seminarium/indywidualne konsultacje
rozpocznij naukę
to attend a lecture/seminar/tutorial

robić licencjat/studia podyplomowe
rozpocznij naukę
to follow an undergraduate/post-graduate course

ukończyć studia/zdobyć tytuł naukowy
rozpocznij naukę
to graduate/get a degree in

mieć wysoki/niski odsetek osób które rzuciły szkołę
rozpocznij naukę
to have a high/low dropout rate

zrobić kurs z praktykami
rozpocznij naukę
to do a sandwich course

szkolenie pracowników
rozpocznij naukę
in-service training

occupational safety and health

rasa, rodzaj
rozpocznij naukę
breed

rzucać się na, zagarniać
rozpocznij naukę
to snap

wędrować, włóczyć się, błąkać się, błądzić
rozpocznij naukę
to rove

dyrektor, kierownik, organ zarządczy
rozpocznij naukę
executive

whereas

obowiązkowa praca na rzecz społeczności lokalnej
rozpocznij naukę
compulsory community service

zdobyć różne kwalifikacje
rozpocznij naukę
to obtain qualifications in different subjects

powtarzać materiał do egzaminu
rozpocznij naukę
to revise for an exam

zdać/nie zdać
rozpocznij naukę
pass/fail

uzyskać złe/dobre wyniki
rozpocznij naukę
to get poor/good exam results

system selektywny/powszechnego kształcenia ogólnego
rozpocznij naukę
selective system/nonselective (comprehensive) system

program nauczania
rozpocznij naukę
curriculum

to devise

wyłącznie garstka, bardzo mało
rozpocznij naukę
mere handful

poddawać analizie
rozpocznij naukę
to submit

wiercić się / niepokorny duch, wiercipięta
rozpocznij naukę
to fidget / fidget

pielęgnować, wspierać, rozwijać kreatywność
rozpocznij naukę
to foster creativity

frankincense

nieprzewidywalność, nieobliczalność
rozpocznij naukę
unpredictability

trwonimy ich talenty
rozpocznij naukę
we squander their talents

trwonić, marnotrawić
rozpocznij naukę
to squander

zdolność wymyślania
rozpocznij naukę
capacity for invention

ziarenko prawdy
rozpocznij naukę
grain of truth

stawać się najważniejszym, fundamentalnym celem
rozpocznij naukę
to become the ultimate goal


nadążać za
rozpocznij naukę
to catch up with

niesamowicie, ogromnie
rozpocznij naukę
tremendously

stanowczy, wymowny
rozpocznij naukę
emphatetic

uprawiać grę słów, układać kalambury
rozpocznij naukę
to pun / pun

zaznajomiony
rozpocznij naukę
acquainted with

dobroczynny, zbawienny, skuteczny, korzystny
rozpocznij naukę
beneficial

korzystać z życia
rozpocznij naukę
to embrace life

budować mięśnie, zyskać masę ciała
rozpocznij naukę
to bulk up

obowiązki domowe
rozpocznij naukę
chores


ownership

być z czegoś bardzo dumnym
rozpocznij naukę
to take a great pride in

pełen sensu, głęboki, wymowny, znaczny, istotny
rozpocznij naukę
meaningful

vigorous


recess

zajęcia pozaprogramowe
rozpocznij naukę
extra-curicular subjects


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.