słownik angielsko - polski

English - język polski

result po polsku:

1. rezultat rezultat


Przypisała ten rezultat swojej nieuwadze.
Jest to jak dotąd najlepszy rezultat.

Polskie słowo "result" (rezultat) występuje w zestawach:

callan stage 7 lesson 76-79
krzysiek - family life
świat przyrody nowa era
Podstawy Business English
Repetytorium str. 20-25

2. wynik wynik


Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
Nie było możliwe przewidzenie wyników wyborów
Niezależnie od wyniku referendum, będziemy kontynuować pracę na rzecz naszego kraju.
wynik wyborów
pozytywny wynik
Wynik meczu zależy od jego gry.
Wynik go zadowoli.
Przy aplikowaniu do amerykańskich uniwersytetów, wynik TOEFL jest tylko jednym z elementów.
Cokolwiek robisz, rób rozważnie i zważaj na wynik.
Wynik był poniżej naszych oczekiwań.
↳ Teraz przekonasz się, jaki będzie wynik.
Nie poznasz wyniku dopóki nie spróbujesz zrobić tego.
Niebieskie oczy są prawdopodobnie wynikiem jakiejś mutacji genetycznej.
wynik naszych badań jest zdumiewający!
wynik dowolnej transakcji (porozumienia)

Polskie słowo "result" (wynik) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 400...
Pozostałe słówka - Rozdział 2
Language review & skills round-up 5-6
B1 - Conspiracy Theories
Rozmowa o pracę 1

3. skutek


Jego uwagi odniosły skutek przeciwny.
Poważnie zachorował na skutek przepracowania i niedożywienia.

Polskie słowo "result" (skutek) występuje w zestawach:

Just what I have needed!
Speak Out Unit 7 & 8
Z rozmówek pl-ang.
inglisz rodział 4
Dodatkowy Angielski

4. skutkować


Stres w pracy może skutkować bezsennością

Polskie słowo "result" (skutkować) występuje w zestawach:

Mrożonki 2.18

5. wynikać


↳ Nasza duchowość musi wynikać z poczucia jedności.
1) W każdym razie powinno to jasno wynikać z dochodzenia. 2) Ponieważ mogą pojawić się proste odpowiedzi.

Polskie słowo "result" (wynikać) występuje w zestawach:

Lekcja wygenerowana z obrazka
Kolokwium 2 unit 6 TE

6. wynik rezultatPolskie słowo "result" (wynik rezultat) występuje w zestawach:

zesyt str 33-37

7. prowadzić do