słownik angielsko - polski

English - język polski

technology po polsku:

1. technologia technologia


Mam nadzieję, że ta technologia pozwoli nam uratować więcej żyć w przyszłości Mam nadzieję, że ta technologia pozwoli nam uratować więcej żyć w przyszłości
Technologia zrodziła rozmaite kultury.

Polskie słowo "technology" (technologia) występuje w zestawach:

Nauka i Technika - Science and Technique
What is Technology Transfer? | UR Ventures
Smart gun hacked with cheap magnet - BBC News
1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 500...
New Year's Resolutions for the Construction Industry

2. technika technika


W dżudo technika jest ważniejsza niż siła.
Jej technika była unikalna i zupełnie zadziwiająca.

Polskie słowo "technology" (technika) występuje w zestawach:

Technika - Unit 12 (Nauka i technika)
Your body language shapes who you are. Amy Cuddy TED
121. TECHNIKA I OBSŁUGA URZĄDZEŃ
słówka longman podstawa nauka i technika
Longman Nauka i Technika 2 kolumny

3. technika technologia technika technologiaPolskie słowo "technology" (technika technologia) występuje w zestawach:

unit 2 cześć 2