słownik angielsko - polski

English - język polski

tear po polsku:

1. łza łza


Zalała się łzami, gdy to usłyszała
Byłem prawdziwie poruszony jego łzami.

Polskie słowo "tear" (łza) występuje w zestawach:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 600...
lekturka - the Lion & the Mouse 4
my matura succes uczucia i emocje
Związki, Uczucia i Emocje - Relations, Feelings an...
SLOWNICTWO 39 (GRUDZIEN 2014)

2. rozerwać rozerwaćPolskie słowo "tear" (rozerwać) występuje w zestawach:

Angielski z książek: 51-100
Can't dance Lisa Stansfield
special days unit 5
reklama 21_10_2014
czasowniki nieregularne

3. rozrywaćPolskie słowo "tear" (rozrywać) występuje w zestawach:

Rozdział 3C - dążenie do celu
THE TEETH. DESIGN AND FUNCTION.
czasowniki nieregularne -tłumaczenie
Asystentka stomatologiczna 1
The Teeth - 11.09.21

4. rozdarciePolskie słowo "tear" (rozdarcie) występuje w zestawach:

Facts and opinions about britain
matura masters intermediate unit 4
Unit 4 Zakupy i usługi
Unit 2 Paramedics
MEDICAL, skin

5. rozdzieraćPolskie słowo "tear" (rozdzierać) występuje w zestawach:

czasowniki 2 elector.pl
Substancje i materiały
Book chapter 1
1000 najczęstszych czasowników
Lekcja - 10/6

6. drzeć


gałęzie drzewa przestały drżeć
1. Ręce mogą mi drżeć, jednak mam silne serce. / 2. Drżyj na mój widok!

Polskie słowo "tear" (drzeć) występuje w zestawach:

Słownictwo maturalne z j. angielskiego
ClickOn3, unit 6 Maciek T
czasowniki nieregularne
NEF - unit 2
Straightforward, Units 10-12

7. podrzećPolskie słowo "tear" (podrzeć) występuje w zestawach:

pakuj walize pieńćtysjency
słownictwo 5a i 5b

8. rwaćPolskie słowo "tear" (rwać) występuje w zestawach:

irregular verbs

9. zerwać


Zdecydowaliśmy się zerwać.
Kiedy już zaczniesz palić, jest ci bardzo trudno zerwać z tym okropnym nawykiem.
Jak mam zerwać z nim znajomość?

Polskie słowo "tear" (zerwać) występuje w zestawach:

koło - 3 semestr
Module 5: Well-being

10. pęknięcie


Pewien lekarz z Brazylii powiedział, że nigdy nie widział, żeby pacjent przeżył pęknięcie tętnicy szyjnej.
pęknięcie na tym zamarzniętym jeziorze

Polskie słowo "tear" (pęknięcie) występuje w zestawach:

angielski 1,2

11. rozedrzeć12. wyrywaćPolskie słowo "tear" (wyrywać) występuje w zestawach:

Wham - Last Christmas słówka

13. odrywać14. zerwaniePolskie słowo "tear" (zerwanie) występuje w zestawach:

Fizjoterapia unit1

15. łzawienie