Lekcja - 10/6

 0    21 fiszek    maciejmalek
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

pokazywać
Pokazałam gościom moją kolekcję obrazów.
rozpocznij naukę
show
I showed my painting collection to the guests.

zamykać
Zamknąłem okno, bo robiło się tutaj zimno.
rozpocznij naukę
shut
I've shut the window because it was getting cold in here.

śpiewać
Miała zaledwie trzy lata gdy zaczęła śpiewać piosenki Madonny.
rozpocznij naukę
sing
She was only three when she started to sing Madonna's songs.

siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
rozpocznij naukę
sit
We sat down for a moment to enjoy the view.

spać
Śpij dobrze.
rozpocznij naukę
sleep
Sleep well.

mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
rozpocznij naukę
speek
I spoke to her only yesterday.

wydawać, spędzać
rozpocznij naukę
spend

stać
Nie widziałeś mnie, bo stałem za tobą.
rozpocznij naukę
stand
You didn't see me because I stood behind you.

kraść
Ktoś musiał ukraść jej torebkę, kiedy nie patrzyła.
rozpocznij naukę
steal
Someone must have stolen her bag when she wasn't looking.

pływać
Nauczyłam się pływać w wieku trzech lat.
rozpocznij naukę
swim
I learned to swim at the age of three.rozdzierać
Jej nagły krzyk rozdarł powietrze.
rozpocznij naukę
tear
Her sudden scream rent the air.

powiedzieć
Co próbujesz powiedzieć?
rozpocznij naukę
tell
What are you trying to say?

rzucać
Niech ten, co jest bez grzechu, pierwszy rzuci kamień.
rozpocznij naukę
throw
Let him who is without sin cast the first stone.

myśleć
Myślę o tym przez cały dzień.
rozpocznij naukę
think
I have been thinking about it all day.

rozumieć
Próbuję zrozumieć co się dzieje.
rozpocznij naukę
understand
I'm trying to understand what is happening.

budzić się
Obudził ją dźwięk budzika.
rozpocznij naukę
wake
She awoke to the sound of her alarm clock.

ubierać, nosić ubranie
rozpocznij naukę
wear

wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
rozpocznij naukę
win
Last year my team won the championship for the first time.

pisać
Robert pisze kolejny list z zażaleniem.
rozpocznij naukę
write
Robert is writing another letter of complaint.


Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.