słownik angielsko - słowacki

English - slovenský jazyk

this po słowacku:

1. tento


Mám recept pre tento liek.
Tento prípad ma stál mnoho bezsenných nocí.

Słowackie słowo "this" (tento) występuje w zestawach:

A, alebo, ale, takže - And, or, but, so

2. to


Neviem, kto to urobil.
Tom to nemusí povedať Mary ak nechce.
Nie je až taký dobrý spisovateľ a myslím, že to vie.
To je veru strašne.
Nevystavujte to dažďu!
Čo je to?
Ako to ide?
Povie ti iba to, čo si myslí, že chceš počuť.
To nie moja vina.
Je to lacnejšie ako chemické hnojivá.
Mrzí ma, že to počujem.
To dievča hovorí po anglicky a nemecky.
Dúfam, že to nebude trvať dlho a znova ťa uvidím.

Słowackie słowo "this" (to) występuje w zestawach:

Osoby - People