słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

meter po polsku:

1. wkładać wkładać


wkładać płaszcz
Kiedy czyta gazetę, zawsze stara się wkładać okulary.

Polskie słowo "meter" (wkładać) występuje w zestawach:

Dział 6, lekcja 7, tekst: ¿Cómo son los españoles?...
a que hora te levantas?
1 2 3 conjugacion
czasowniki gotowanie

2. wsadzić


Nie można wsadzić nieletniego chłopaka do więzienia.

Polskie słowo "meter" (wsadzić) występuje w zestawach:

365. Hiszpański na każdy dzień
Hiszpański - czasowniki
Podręcznik 2
Słownictwo A1+A2

3. włożyć


Powinieneś włożyć jeszcze trochę serca w tę pracę.
Szukałem w szafie czegoś, co mógłbym na siebie włożyć.
Jeśli chcesz osiągnąć sukces, musisz włożyć w to trochę wysiłku.
Jesteśmy tak zajęci, że nie wiemy, w co ręce włożyć.
Mam tyle ubrań, że nie wiem, co jutro na siebie włożyć.
Zatrzymał się, by włożyć buty.

Polskie słowo "meter" (włożyć) występuje w zestawach:

ir en, ir a, ir de ... a...
czasowniki er ir

4. wstawiaćPolskie słowo "meter" (wstawiać) występuje w zestawach:

H (randomes españoles B1)
momento especial

5. wrzucać


Lubię wrzucać kostkę lodu do kawy, bo zwykle jest za gorąca.

Polskie słowo "meter" (wrzucać) występuje w zestawach:

czasowniki er