słownik hiszpańsko - polski

español - język polski

patinar po polsku:

1. jeździć na łyżwach jeździć na łyżwach


Czy lubisz jeździć na łyżwach?
W zimie nauczyłam się jeździć na łyżwach.
Ona potrafi bardzo dobrze jeździć na łyżwach.
Paweł nie umie jeździć na łyżwach.
Umiem jeździć na łyżwach.

Polskie słowo "patinar" (jeździć na łyżwach) występuje w zestawach:

Unidad 9, Español de pe a pa - sport
sprawdzian wyrażanie opinii i aktywność
Hiszpański pierwszy sprawdzian - SK
Życie rodzinne i towarzyskie
sporty i inne slodycze

2. jeździć na rolkach jeździć na rolkach


umiem jeździć na rolkach
On nie potrafi jeździć na rolkach.

Polskie słowo "patinar" (jeździć na rolkach) występuje w zestawach:

Lekcja 2 z 20.03.2017
NOS GUSTA LA VIDA
Hiszp: czasowniki
jakies gownk
HISZPAŃSKI 5

3. jazda na łyżwach jazda na łyżwachPolskie słowo "patinar" (jazda na łyżwach) występuje w zestawach:

40 30.05.2018
sport czasowniki; czas