Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!

5  1    745 fiszek    meilleur
ściągnij mp3 drukuj graj sprawdź się
 
Pytanie
Odpowiedź

opuszczać, porzucać
rozpocznij naukę
abandonar, to abandon

obejmować (no abrazar)
rozpocznij naukę
abarcar, to include

abrir, to open

nudzić się
rozpocznij naukę
aburrirse, to be bored

kończyć, zużyć
rozpocznij naukę
acabar, to end

zgadzać się, mieć dostęp (do czegoś)
rozpocznij naukę
acceder, to agree

przybliżać
rozpocznij naukę
acercar, to bring nearer

zarzucać coś komuś
rozpocznij naukę
achacar, to attribute

podejmować, przyjmować, ugościć
rozpocznij naukę
acoger, to welcome

radzić, doradzać
rozpocznij naukę
aconsejar, to advise

przypominać sobie
rozpocznij naukę
acordarse, to remember

kłaść się (spać)
rozpocznij naukę
acostarse, to go to bed

stawiać się, przybywać
rozpocznij naukę
acudir, to go

adelantar, to overtake

zgadywać, przypuszczać
rozpocznij naukę
adivinar, to guess

pozwalać, uznawać
rozpocznij naukę
admitir, to admit

afeitarse, to have a shave

łapać, chwytać
rozpocznij naukę
agarrar, to take

wyczerpywać, zużywać
rozpocznij naukę
agotar, to use up

dodawać, łączyć, przydzielać
rozpocznij naukę
agregar, to add

ahogar, to drown

oszczędzać
rozpocznij naukę
ahorrar, to save

wystarczyć, zdołać
rozpocznij naukę
alcanzar, to reach

odsuwać, oddalać
rozpocznij naukę
alejar, to move away

alertar, to give the alarm

jeść obiad (no comer)
rozpocznij naukę
almorzar, to have lunch

wynajmować, wypożyczać
rozpocznij naukę
alquilar, to rent

zwiększać, powiększać (no incrementar)
rozpocznij naukę
ampliar, to increase

chodzić, spacerować
rozpocznij naukę
andar, to walk

anochecer, to get dark

gasić, wyłączać
rozpocznij naukę
apagar, to put out

apenar, to sadden

apoyar, to support

aprender, to learn

aprobar, to pass

dźgać, mordować
rozpocznij naukę
apuñalar, to stab

naprawiać, porządkować, ogarniać, załatwiać
rozpocznij naukę
arreglar, to reapair

przygotowywać się
rozpocznij naukę
arreglarse, to do

piec, grillować
rozpocznij naukę
asar, to roast

uzgadniać, zgrać (no concertar)
rozpocznij naukę
asentar, to get used

wystawać, wznosić się, pojawiać się
rozpocznij naukę
asomar, to show

przestraszać
rozpocznij naukę
asustar, to scare

aterrizar, to land

przesuwać, cofać
rozpocznij naukę
atrasar, to put

spóźniać się
rozpocznij naukę
atrasarse, to be behind

potrącać, przejechać
rozpocznij naukę
atropellar, to run over

ayudar, to help

bailar, to dance

schodzić, wysiadać
rozpocznij naukę
bajar, to go down

kąpać się
rozpocznij naukę
bañarse, to have a bath

barrer, to sweep

beber, to drink

besar, to kiss

buscar, to look for

mieścić się, być możliwym
rozpocznij naukę
caber, to fit in

upadać, mdleć
rozpocznij naukę
caer, to fall down

cambiar, to change

chodzić, działać, funkcjonować
rozpocznij naukę
caminar, to go

śpiewać, piać
rozpocznij naukę
cantar, to sign

zdobywać, schwytać, zjednywać
rozpocznij naukę
captar, to pick up

cargar, to charge

żenić się, wychodzić za mąż
rozpocznij naukę
casarse, to get married

cazar, to hunt

świętować
rozpocznij naukę
celebrar, to celebrate

jeść kolację
rozpocznij naukę
cenar, to have supper

przeprowadzać spis ludności
rozpocznij naukę
censar, to carry out a census

cerrar, to close

ustawać, wstrzymywać
rozpocznij naukę
cesar, to stop

ściągać, pozyskiwać
rozpocznij naukę
cobrar, to receive

cocinar, to cook

brać, podnosić, chwytać, zabierać
rozpocznij naukę
coger, to take

wieszać, odkładać słuchawkę
rozpocznij naukę
colgar, to hang

umieszczać, nakładać
rozpocznij naukę
colocar, to place

znaleźć pracę
rozpocznij naukę
colocarse, to find a job

zaczynać (no empezar)
rozpocznij naukę
comenzar, to begin

comer, to eat

cometer, to commit

dzielić, rozdzielać
rozpocznij naukę
compartir

comprar

rozumieć (no entender)
rozpocznij naukę
comprender

koncentrować, skupiać się
rozpocznij naukę
concentrar

zgrać, uzgadniać (no asentar)
rozpocznij naukę
concertar

zgadzać się (no acceder)
rozpocznij naukę
concordar

prowadzić, przewozić
rozpocznij naukę
conducir

ufać, wierzyć
rozpocznij naukę
confiar


poznawać się
rozpocznij naukę
conocerse

zdobywać, osiągać
rozpocznij naukę
conseguir

liczyć, opowiadać, polegać
rozpocznij naukę
contar

odpowiadać (no responder)
rozpocznij naukę
contestar

przemieniać, nawracać
rozpocznij naukę
convertir

ogłaszać, powoływać
rozpocznij naukę
convocar

correr

ciąć, ścinać
rozpocznij naukę
cortar


costar

wierzyć, sądzić
rozpocznij naukę
creer

criar

przechodzić, krzyżować
rozpocznij naukę
cruzar

uprawiać, hodować
rozpocznij naukę
cultivar

krzywdzić, szkodzić
rozpocznij naukę
dañar

dawać (no entregar)
rozpocznij naukę
dar

być winnym, musieć
rozpocznij naukę
deber

postanawiać
rozpocznij naukę
decidir

mówić, powiedzieć
rozpocznij naukę
decir

pożyczać, zostawiać, porzucać
rozpocznij naukę
dejar

pokazywać, udowadniać (no indicar)
rozpocznij naukę
demostrar

zależeć od
rozpocznij naukę
depender

desarrollar

jeść śniadanie
rozpocznij naukę
desayunar

descansar

odkrywać, wynaleźć (no hallar)
rozpocznij naukę
descubrir

pogardzać, odrzucać
rozpocznij naukę
desdeñar

desear

zwolnić (z pracy), pożegnać
rozpocznij naukę
despedir

wystartować, oddzielać
rozpocznij naukę
despegar

budzić się
rozpocznij naukę
despertarse

przenosić, wypierać
rozpocznij naukę
desplazar

destruir

zwracać, oddawać
rozpocznij naukę
devolver

dibujar

projektować
rozpocznij naukę
diseñar

disfrutar

disparar

disponer

rozwodzić się
rozpocznij naukę
divorciarse


brać prysznic
rozpocznij naukę
ducharse

dudar

rzucać, nalewać, wyrzucać
rozpocznij naukę
echar

elegir

zaczynać (no comenzar)
rozpocznij naukę
empezar

zachwycać, uwielbiać, zaczarować
rozpocznij naukę
encantar

zlecać, nakazywać
rozpocznij naukę
encargar

zajmować się (no ocuparse)
rozpocznij naukę
encargarse

zapalać, włączać
rozpocznij naukę
encender

spotykać, znajdować
rozpocznij naukę
encontrar

ukrywać, taić
rozpocznij naukę
encubrir

stawiać czoło, wychodzić naprzeciw
rozpocznij naukę
enfrentar


enriquecer

nauczać, pokazywać, prezentować
rozpocznij naukę
enseñar

pogrążać się w myślach, "wyłączyć się"
rozpocznij naukę
ensimismarse

ensuciar

rozumieć (no comprender)
rozpocznij naukę
entender

entrar

dawać, dostarczać (no dar)
rozpocznij naukę
entregar

równoważyć
rozpocznij naukę
equilibrar

equivocarse

dokonywać wyboru, wytypować
rozpocznij naukę
escoger

escribir

escuchar

jeździć na nartach
rozpocznij naukę
esquiar

ser, estar, hay

debiutować, rozpoczynać
rozpocznij naukę
estrenar

studiować, uczyć się
rozpocznij naukę
estudiar

evitar

badać, przeglądać
rozpocznij naukę
examinar

faltar

felicitar

kończyć (no terminar)
rozpocznij naukę
finalizar

podpisywać, rozdawać autografy
rozpocznij naukę
firmar

myć, szorować
rozpocznij naukę
fregar

freír

frenar


wygrywać, zarabiać
rozpocznij naukę
ganar

wydawać, zużywać
rozpocznij naukę
gastar

girar

cieszyć się, korzystać, czerpać
rozpocznij naukę
gozar

grabar

gritar

chronić, strzec (no proteger)
rozpocznij naukę
guardar

podobać się, lubić
rozpocznij naukę
gustar

hablar


stać w kolejce
rozpocznij naukę
hacer cola

hacer pipi

przyzwyczajać się (no acostumbrarse)
rozpocznij naukę
hacerse

znaleźć, wynaleźć (no descubrir)
rozpocznij naukę
hallar

zamrażać, mrozić
rozpocznij naukę
helar

helarse

ranić (no vulnerar)
rozpocznij naukę
herir


horrorizar


importar

incluir

ułaskawiać
rozpocznij naukę
indultar


przechodzić na emeryturę
rozpocznij naukę
jubilarse


skazywać, wydawać wyrok
rozpocznij naukę
juzgarzostawić, pozostawić
rozpocznij naukę
legar

levantarse

bronić pracę magisterską
rozpocznij naukę
licenciarse

limpiar

llamar

nazywać się
rozpocznij naukę
llamarse

llegar

llenar

nosić, zawierać
rozpocznij naukę
llevar

brać ze sobą
rozpocznij naukę
llevarse

llorar

padać (o deszczu)
rozpocznij naukę
llover

osiągnąć, zdobyć
rozpocznij naukę
lograr

udawać się
rozpocznij naukę
llograrse

kazać, wysyłać
rozpocznij naukę
mandar

posługiwać się, operować, obsługiwać
rozpocznij naukę
manejar

kraść (no robar)
rozpocznij naukę
mangar

zachwycać (się)
rozpocznij naukę
maravillar

marchar

marcharse

mieć chorobę morską
rozpocznij naukę
marearse

matar

medir

mentir

zasługiwać, być wartym (no valer)
rozpocznij naukę
merecer

jeść podwieczorek
rozpocznij naukę
merendar

mezclar

wtrącać się
rozpocznij naukę
mezclarse

mirar

morir

rodzić się
rozpocznij naukę
nacer

dar a luz

nadar

żeglować, surfować
rozpocznij naukę
navegar

potrzebować
rozpocznij naukę
necesitar

padać (o śniegu)
rozpocznij naukę
nevar

obtener

zajmować się, opiekować się
rozpocznij naukę
ocuparse

wydarzać się
rozpocznij naukę
ocurrir

wpaść na pomysł
rozpocznij naukę
ocurrirse

ofrecer


olvidar

porządkować, zarządzać
rozpocznij naukę
ordenar

organizować
rozpocznij naukę
organisar

pagar

zatrzymywać się, przestawać
rozpocznij naukę
parar

wyglądać, wydawać się
rozpocznij naukę
parecer

być podobnym
rozpocznij naukę
parecerse

uczestniczyć
rozpocznij naukę
participar

przechodzić, przejeżdżać, wydarzać się
rozpocznij naukę
pasar

pasear

ślizgać się
rozpocznij naukę
patinar


pegar

czesać się
rozpocznij naukę
peinarse

pensar

gubić, tracić
rozpocznij naukę
perder

pescar

skubać, dźgać, pukać, swędzić
rozpocznij naukę
picar

pintar

planchar


poner

zrzucać się
rozpocznij naukę
poner bote

zakładać (ubranie)
rozpocznij naukę
ponerse

preferir

preguntar

prestar

prowokować, podburzać
rozpocznij naukę
provocar

łamać, psuć (no romper)
rozpocznij naukę
quebrar

umawiać się, zostawać
rozpocznij naukę
quedar

quedarse

przypalać (jedzenie)
rozpocznij naukę
quemar

sparzyć się
rozpocznij naukę
quemarse

kochać, chcieć
rozpocznij naukę
querer

usuwać, ścierać, zmniejszać
rozpocznij naukę
quitar


drapać, zdrapywać
rozpocznij naukę
rascar

przewyższać, przekraczać
rozpocznij naukę
rebasar

odrzucać, odpierać
rozpocznij naukę
rechazar

otrzymywać, witać
rozpocznij naukę
recibir

zbierać, odbierać, chować, gromadzić
rozpocznij naukę
recoger

gromadzić, zbierać
rozpocznij naukę
recolectar

polecać, rekomendować
rozpocznij naukę
recomendar

recordar

regar

registrar

zapisać się, zameldować się (no matricular)
rozpocznij naukę
registrarse

zrobić ponownie
rozpocznij naukę
rehacer

śmiać się
rozpocznij naukę
reírse

reservar

respirar

odpowiadać (no contestar)
rozpocznij naukę
responder

restar

modlić się
rozpocznij naukę
rezar

łamać, rozbijać (no quebrar)
rozpocznij naukę
romper

wiedzieć, umieć, znać się
rozpocznij naukę
saber

trzepać, wstrząsać
rozpocznij naukę
sacudir

salir

saltar

rozwiązywać
rozpocznij naukę
salucionar

salvar

karać (no castigar)
rozpocznij naukę
sancionar

podążać, kontynuować
rozpocznij naukę
seguir


siedzieć, leżeć(dobrze/źle), wpływać (dobrze źle)
rozpocznij naukę
sentar

sentarse

servir

mieć w zwyczaju
rozpocznij naukę
soler

ubiegać się (o pracę)
rozpocznij naukę
solicitar

brzmieć, dzwonić
rozpocznij naukę
sonar

sonificar

uśmiechać się
rozpocznij naukę
sonreír

sorprender

sospesar

wchodzić, wsiadać
rozpocznij naukę
subir

znosić, tolerować
rozpocznij naukę
sufrir

sumergir

oblać, zawieszać
rozpocznij naukę
suspender


kończyć (no finalizar)
rozpocznij naukę
terminar

ciągnąć, rzucać
rozpocznij naukę
tirar

dotykać, grać
rozpocznij naukę
tocar

brać, spożywać
rozpocznij naukę
tomar

piec, przypiekać
rozpocznij naukę
tostar

trabajar

traducir

traer

połykać, pochłaniać
rozpocznij naukę
tragar

traktować, leczyć
rozpocznij naukę
tratar

unir


być wartym (no merecer)
rozpocznij naukę
valer

vender

przychodzić
rozpocznij naukę
venir


ubierać się
rozpocznij naukę
vestirse

podróżować
rozpocznij naukę
viajar

odwiedzać, zwiedzać
rozpocznij naukę
visitar

żyć, mieszkać
rozpocznij naukę
vivir


volver

pielęgnować, obsługiwać, uważać
rozpocznij naukę
atender

skarżyć się, narzekać
rozpocznij naukę
quejarse

dotrzymywać, zachowywać, utrzymywać
rozpocznij naukę
mantener

wbijać, "zaginać kogoś"
rozpocznij naukę
clavar

przyzwyczajać się (no hacerse)
rozpocznij naukę
acostumbrarse

przemieszczać się, przeprowadzać się (no mudarse)
rozpocznij naukę
trasladarse

przeprowadzać się (no trasladarse)
rozpocznij naukę
mudarse

gonić, ścigać
rozpocznij naukę
perseguir

ladrar

maullar

leżeć, spoczywać (o zmarłych)
rozpocznij naukę
yacer

bromear

zderzać się, ścierać się
rozpocznij naukę
chocar

zakochać się
rozpocznij naukę
enamorarse

pchać, naciskać (no apretar)
rozpocznij naukę
empuchar

padecer

czołgać się
rozpocznij naukę
arrastrarse

powstrzymać się
rozpocznij naukę
detenerse

żegnać się
rozpocznij naukę
despedirse

znosić, unieważniać
rozpocznij naukę
abolir

acertar

adquirir

agradecer

airar

pojawiać się
rozpocznij naukę
aparecer

naciskać, uciskać (no empuchar)
rozpocznij naukę
apretar

dzierżawić
rozpocznij naukę
arrendar


avergonzar

błogosławić
rozpocznij naukę
bendecir

bruñir

cegar

zaciskać, ograniczać
rozpocznij naukę
ceñir

competir

sprawdzać, stwierdzać
rozpocznij naukę
comprobar

corregir

popełniać przestępstwo
rozpocznij naukę
delinquir

digerir

kierować, rządzić
rozpocznij naukę
dirigir

rozróżniać
rozpocznij naukę
discernir

odróżniać
rozpocznij naukę
distinguir

oszukiwać (no estafar)
rozpocznij naukę
embaír

wyprostować
rozpocznij naukę
erguir

esparcir

forzar

przewodzić, oprowadzać
rozpocznij naukę
guiar

lucir

oświadczać, okazywać
rozpocznij naukę
manifestar

mecer


morder

zaprzeczać (no contradecir)
rozpocznij naukę
negar

oler

podobać się (no gustar)
rozpocznij naukę
placer


prohibir

chronić, strzec (no guardar)
rozpocznij naukę
proteger

reducir

regir

repetir

błagać (no suplicar)
rozpocznij naukę
rogar

sacar


temblar

obawiać się
rozpocznij naukę
temer

rozciągać, rozwieszać
rozpocznij naukę
tender

teñir

trocar

potykać się
rozpocznij naukę
tropezar

zwyciężać
rozpocznij naukę
vencer

wlewać, rozlewać
rozpocznij naukę
verter

zurcir

aceptar

asesinar

atacar

karać (no sancionar)
rozpocznij naukę
castigar

detener

przyprawiać
rozpocznij naukę
aderezar

złościć się, gniewać się (no enojarse)
rozpocznij naukę
enfadarse

marnować, trwonić
rozpocznij naukę
derrochar

mieć ochotę, smakować
rozpocznij naukę
apetecer

rozbijać, rozdzielać, podrzeć
rozpocznij naukę
destrozar

cotillear

dublować, skręcać za róg, wyginać
rozpocznij naukę
doblar

przypuszczać
rozpocznij naukę
suponer

proponować, przedstawiać
rozpocznij naukę
proponer

być posłusznym
rozpocznij naukę
obedecer

upijać się
rozpocznij naukę
emborracharse

darować (prezenty)
rozpocznij naukę
regalar

zachowywać (także stosunki międzyludzkie), konserwować
rozpocznij naukę
conservar

zabawiać, bawić, rozpraszać, sprzeniewierzać, defraudować
rozpocznij naukę
distraer

ligar

wzmaniać, umacniać
rozpocznij naukę
fortalecer

pieścić, troszczyć się
rozpocznij naukę
mimar

rozgniatać, kuć
rozpocznij naukę
machacar

ślinić się
rozpocznij naukę
salivar


bić, uderzać, pukać
rozpocznij naukę
golpear

pochylać się, kłaniać się
rozpocznij naukę
inclinarse

prometer

błagać (no rogar)
rozpocznij naukę
suplicar

wstawać wcześnie
rozpocznij naukę
madrugar

ogrzewać, grzać
rozpocznij naukę
calentar

cocer

chwalić, komplementować
rozpocznij naukę
elogiar

wychylać się
rozpocznij naukę
asomarse


zapinać (pasy)
rozpocznij naukę
abrochar

wkładać w gniazdko
rozpocznij naukę
enchufar

citar

burzyć, zaburzać, przewracać
rozpocznij naukę
trastornar

przebierać się
rozpocznij naukę
disfrazarse

zaprzeczać (no negar)
rozpocznij naukę
contradecir

nie wiedzieć, nie znać
rozpocznij naukę
desconocer

pozbywać się, roztapiać, niszczyć
rozpocznij naukę
deshacer

zawiadamiać, ostrzegać, uprzedzać
rozpocznij naukę
avisar

wstawiać, wkładać, lokować
rozpocznij naukę
meter

wyłączać, rozłączać
rozpocznij naukę
desconectar

fastidiar

zatrzymać, wstrzymać
rozpocznij naukę
retener

eructar

zachowywać się (no portarse)
rozpocznij naukę
comportarse

być w nadmiarze, być zbędnym
rozpocznij naukę
sobrar

obwiniać, oskarżać
rozpocznij naukę
acusar

wydłużać, przedłużać
rozpocznij naukę
alargar

pożądać, bardzo pragnąć
rozpocznij naukę
ansiar

arrugar

parpadear

toser

ściskać, obejmować (no abarcar)
rozpocznij naukę
abrazar

"puszczać oko"
rozpocznij naukę
guiñar

batirse

wznosić toast
rozpocznij naukę
brindar

nabijać się
rozpocznij naukę
burlarse

callar

transmitować, emitować
rozpocznij naukę
emitir

różnić się
rozpocznij naukę
diferir

trwać, istnieć
rozpocznij naukę
durar

żądać, wymagać
rozpocznij naukę
exigir

udawać, pozorować
rozpocznij naukę
fingir

dziedziczyć
rozpocznij naukę
heredar

humillar

mnożyć, rozmnażać
rozpocznij naukę
multiplicar

wulg. pieprzyć, rżnąć
rozpocznij naukę
joder

obwiązywać (np. paczkę), uwikłać, wplątać
rozpocznij naukę
liar

moczyć, zwilżać
rozpocznij naukę
mojar

żywić, odżywiać
rozpocznij naukę
nutrir

żywić, karmić, hodować
rozpocznij naukę
alimentar

toczyć się, kręcić się
rozpocznij naukę
rodar

tkać, pleć, prząść
rozpocznij naukę
tejer

pokutować, żałować
rozpocznij naukę
arrepentirse

wyróżniać
rozpocznij naukę
destacar

awansować, wspinać się
rozpocznij naukę
ascender

wzmagać, nasilać, potęgować, obciążać, uciskać
rozpocznij naukę
agravar

wykrwawiać się
rozpocznij naukę
desangrarse

zwiększać (no ampliar)
rozpocznij naukę
incrementar

barajar

repartir

soplar

składać (rzecz), wsiadać, jeździć (na rowerze)
rozpocznij naukę
montar

zapisywać (na coś)
rozpocznij naukę
inscribir

wnosić apelację, zwracać się
rozpocznij naukę
recurrir

rozprzestrzeniać, rozpowszechniać
rozpocznij naukę
difundir

czekać, mieć nadzieję
rozpocznij naukę
esperar

corear

wulg. pierdolić
rozpocznij naukę
follar

nadużywać, wykorzystywać
rozpocznij naukę
abusar

niepokoić się
rozpocznij naukę
desasosegar

dowiadywać się
rozpocznij naukę
enterarse

być korzystnym, polepszać (no mejorar)
rozpocznij naukę
favorecer

mejorar

przyjąć, dać schronienie
rozpocznij naukę
cobijar

ryczeć (no rebuznar)
rozpocznij naukę
rugir

relinchar

ryczeć (no rugir)
rozpocznij naukę
rebuznar

piar

wisieć, zwisać
rozpocznij naukę
pender

maniobrar

uczęszczać, być obecnym
rozpocznij naukę
asistir

mieć czelność, ośmielać się
rozpocznij naukę
atreverse

arriesgar

angażować się
rozpocznij naukę
comprometerse

zobowiązywać się
rozpocznij naukę
obligarse

przeciwstawiać
rozpocznij naukę
oponer

sprzymierzać się
rozpocznij naukę
aliarse

wydarzać się jednocześnie
rozpocznij naukę
coincidir

comerciar

negociar

zarządzać, kierować
rozpocznij naukę
administrar

cansar

ubolewać, rozpaczać
rozpocznij naukę
lamentarse

być pozbawionym, nie mieć
rozpocznij naukę
carecer

zdawać sobie sprawę
rozpocznij naukę
darse cuenta

współpracować
rozpocznij naukę
colaborar

upierać się
rozpocznij naukę
obstinarse

esmerar

starać się
rozpocznij naukę
esmerarse

wahać się, chwiać się
rozpocznij naukę
vacilar

pogodzić się
rozpocznij naukę
reconciliarse

zwodzić, mamić
rozpocznij naukę
seducir

amenazar

oddawać cześć, uwielbiać
rozpocznij naukę
idolatrar

ofiarowywać, poświęcać
rozpocznij naukę
sacrificar

rozbijać się
rozpocznij naukę
estrellarse

rozstrzelać
rozpocznij naukę
fusilar

odbijać się
rozpocznij naukę
botaruntar

zarejestrować, zapisać się (no registrarse)
rozpocznij naukę
matricular

wiązać, przywiązywać
rozpocznij naukę
atar

walczyć (no luchar)
rozpocznij naukę
lidiar

walczyć (no lidiar)
rozpocznij naukę
luchar

podnosić, unosić
rozpocznij naukę
alzar

dyskutować, współzawodniczyć
rozpocznij naukę
disputar

zanikać, cieniować
rozpocznij naukę
difuminar

ukrywać się, chować się
rozpocznij naukę
esconderse

kusić, uwodzić
rozpocznij naukę
tentar

tęsknić (no echar de menos)
rozpocznij naukę
añorar

świtać, wschodzić
rozpocznij naukę
amanecer

wykańczać, dobijać
rozpocznij naukę
rematar

devorar

podbijać, czynić podległym
rozpocznij naukę
someter

podar

słabnąć, ustępować
rozpocznij naukę
ceder

hacer constar

rekompensować
rozpocznij naukę
indemnizar

osłaniać, chronić
rozpocznij naukę
abrigar

abrochar

przebierać się
rozpocznij naukę
cambiarse

desabrochar

descoser

rozbierać się
rozpocznij naukę
desnudarse

manchar

zwracać się, kierować się, udawać się
rozpocznij naukę
dirigirse

zachowywać się (no comportarse)
rozpocznij naukę
portarse

zabandażować
rozpocznij naukę
vendar

targować się
rozpocznij naukę
regatear

przysięgać
rozpocznij naukę
jurar

pozywać, żądać
rozpocznij naukę
demandar

przywracać do poprzedniego stanu
rozpocznij naukę
desandar

pokazywać (no demostrar)
rozpocznij naukę
indicar

obdarowywać
rozpocznij naukę
obsequiar

sobrevivir

susurrar

celować, wskazywać
rozpocznij naukę
apuntar

kraść (no mangar)
rozpocznij naukę
robar

kwaśnieć, gorzknieć
rozpocznij naukę
avinagrarse

zazdrościć
rozpocznij naukę
envidiar

skupiać się
rozpocznij naukę
enfocar

adelgazar

wyręczać, zastępować
rozpocznij naukę
suplir

ayunar

dopuszczać, tolerować
rozpocznij naukę
permitir

socavar

acotar

skazywać, potępiać
rozpocznij naukę
condenar

ująć, konfiskować
rozpocznij naukę
aprehender

estornudar


następować po
rozpocznij naukę
suceder

uwiązać, łączyć
rozpocznij naukę
encadenar

oszukiwać (no embaír)
rozpocznij naukę
estafar

encarcelar

poseer

zapychać, zatykać
rozpocznij naukę
atascar

rozlewać się
rozpocznij naukę
derramarse

przewracać się, upadać
rozpocznij naukę
volcar

rozbrzmiewać
rozpocznij naukę
resonar

roncar

aparcar

pulsować, bić
rozpocznij naukę
latir

zdumiewać, dziwić się
rozpocznij naukę
extrañar

trenzar

zawładnąć
rozpocznij naukę
apoderarse

udzielać pełnomocnictwa
rozpocznij naukę
apoderar

wyciągać z kieszeni, wykładać (pieniądze)
rozpocznij naukę
desambolsar

rzucać, wprowadzać
rozpocznij naukę
lanzar

insistir

considerar

expulsar

espiar

adherir

ożywiać, pobudzać, zachęcać
rozpocznij naukę
animar

agudizar

próbować, starać się
rozpocznij naukę
procurar

entonar

armar

dostarczać (np. danych)
rozpocznij naukę
suministrar

intentar

wstrząsnąć, być wstrząśniętym
rozpocznij naukę
estremecer

wynosić (wartość)
rozpocznij naukę
cotizar

szkodzić, wpływać ujemnie, niszczyć
rozpocznij naukę
perjudicar

stroić (o instrumentach)
rozpocznij naukę
afinar

tararear

silbar

poruszać (np. temat), ściągać, pozyskiwać
rozpocznij naukę
abordar

pomijać, obywać się bez
rozpocznij naukę
prescindir

ściągać, pozyskiwać
rozpocznij naukę
descargar

doprowadzać do szału (negatywnie)
rozpocznij naukę
sacar de quicio

rozjaśniać, objaśniać, wyjaśniać (no dilucidar)
rozpocznij naukę
esclarecer

wplątać się
rozpocznij naukę
involucrar

rebobinar

pokrywać, przykrywać, zatykać
rozpocznij naukę
tapar

pinchar

przyspieszać
rozpocznij naukę
acelerar

zapalać (samochód)
rozpocznij naukę
arrancar

gasnąć (silnik)
rozpocznij naukę
calarse

gasnąć (ogień)
rozpocznij naukę
apagarse

przepuszczać
rozpocznij naukę
ceder el paso

spalać (samochód)
rozpocznij naukę
consumir

wpaść w poślizg
rozpocznij naukę
derrapar

uchodzić (powietrze)
rozpocznij naukę
desinflar

pompować (powietrze)
rozpocznij naukę
inflar

karać mandatem, grzywną
rozpocznij naukę
multar

remolcar

reparar

nie udać się, zawodzić
rozpocznij naukę
fallar

uniewinniać, rozgrzeszać
rozpocznij naukę
absolver

wskazywać, zwracać uwagę
rozpocznij naukę
advertir

podkreślać
rozpocznij naukę
subrayar

aplaudir

przynosić korzyść, być przydatnym
rozpocznij naukę
aprovechar

cieszyć się
rozpocznij naukę
alegrarse

dziwić się
rozpocznij naukę
asombrarse

ranić (no herir)
rozpocznij naukę
vulnerar

gwałcić, naruszać
rozpocznij naukę
violar

uchylać (np. prawo)
rozpocznij naukę
revocar

anular

nie powieść się, przegrać
rozpocznij naukę
fracasar

schronić się
rozpocznij naukę
albergarse

wściekać się
rozpocznij naukę
enfurecer

excavar

przysposabiać, adaptować
rozpocznij naukę
arrogar

wiązać, powiązać
rozpocznij naukę
vincular

odciążyć, ulżyć
rozpocznij naukę
alivar

zwracać uwagę
rozpocznij naukę
fijarse

wypisywać ze szpitala
rozpocznij naukę
dar de alta

amortyzować
rozpocznij naukę
amortiguar

rozpoznawać
rozpocznij naukę
reconocer

repostar

popierać, podtrzymywać
rozpocznij naukę
sostener

torcer

robić wyrzuty, wymówki
rozpocznij naukę
reprochar

magazynować, przechować
rozpocznij naukę
almacenar

wygładzać, zrównywać
rozpocznij naukę
arrasar

nadmuchiwać, pompować
rozpocznij naukę
hinchar

desecar

spieszyć się
rozpocznij naukę
darse prisa

pecar

zanieczyszczać
rozpocznij naukę
contaminar

deteriorar

odzyskiwać, utylizować
rozpocznij naukę
recuperar

prevenir

intoxicar

extinguir

envenenar

napadać, atakować
rozpocznij naukę
agredir

kolonizować, zasiedlać, zaludniać
rozpocznij naukę
poblar

zabezpieczać, chronić
rozpocznij naukę
preservar

perswadować
rozpocznij naukę
persuadir

fijar

zasnąć, zaspać
rozpocznij naukę
dormirse

pojednać, pogodzić
rozpocznij naukę
conciliar

ucierać, trzeć
rozpocznij naukę
frotar

drzeć, rozdzierać
rozpocznij naukę
desgarrar

wspierać, pomagać
rozpocznij naukę
auxiliar

sustraer

zastępować
rozpocznij naukę
reemplezar

wyjaśniać (no esclarecer)
rozpocznij naukę
dilucidar

zakładać (firmę)
rozpocznij naukę
fundar

powiesić się
rozpocznij naukę
ahorcarse

gniewać się (no enfadarse)
rozpocznij naukę
enojarse

sudar

chodzić na czworakach
rozpocznij naukę
gatear

kręcić, podkręcać
rozpocznij naukę
rizar

przesadzać, wyolbrzymiać
rozpocznij naukę
exagerar

doprowadzać do końca
rozpocznij naukę
llevar a cabo

leżeć poniżej, tkwić u podstaw
rozpocznij naukę
subyacer

zakładać (z góry), nawiązywać
rozpocznij naukę
establecer

wykonywać, egzekwować
rozpocznij naukę
ejecutar

oddawać w zastaw
rozpocznij naukę
pignorar

machać ręką, pozdrawiać
rozpocznij naukę
saludar

surfear

płacić podatki
rozpocznij naukę
tributar

invitar

wyobrażać sobie
rozpocznij naukę
imaginarse

sumować, dodawać
rozpocznij naukę
sumar

kasować (bilet)
rozpocznij naukę
validar

uzależniać się (od czegoś)
rozpocznij naukę
hacerse dependiente

zaznaczać, podkreślać
rozpocznij naukę
marcar

coaccionar

nadawać, udzielać
rozpocznij naukę
otorgar

obciążać, opodatkować
rozpocznij naukę
gravar

establecer

acariciar

atemorizar

wyrównywać, spłaszczać
rozpocznij naukę
aplanar

concebirse

upierać się, obstawiać
rozpocznij naukę
aferrarse

zbierać (dane)
rozpocznij naukę
recopilar

desvirtuar

zrestrukturyzować
rozpocznij naukę
sanear

avalar

zameldować się
rozpocznij naukę
empadronarse


uważać się
rozpocznij naukę
considerarse

Czasowniki hiszpańskie? Zestaw ponad 700 fiszek to rozwiązanie na medal!

Nauka czasowników hiszpańskich, ich form podstawowych, odmian, wariantów nieregularnych i innych, podstawowych wyzwań w uczeniu się gramatyki języka hiszpańskiego, spędza sen z powiek początkującym kursantom. Nauczenie się owych czasowników, nawet ich najbardziej popularnych form, jest wyzwaniem dla wytrwałości, systematyczności i dyscypliny uczenia się, z którą mierzymy się zawsze przyswajając nowe, trudne treści językowe. Zestaw fiszek do nauki czasowników hiszpańskich to rozwiązanie edukacyjne na medal! W jednym miejscu zgromadzono ponad 700 fiszek, a więc 700 najbardziej popularnych i najczęściej używanych czasowników hiszpańskich. Trudno więc o wygodniejsze i trafniejsze narzędzie do nauki gramatyki języka hiszpańskiego. Pamięć ludzka wymaga treningu, a fiszki to czysty trening. Uczymy się z nimi, kiedy chcemy, jak długo chcemy i w dowolnych odstępach czasu. Sukces gwarantowany!

Czasowniki i kultura hiszpańska w użyciu

Zestaw fiszek do nauki czasowników hiszpańskich został zebrany w taki sposób, aby zgromadzone czasowniki były najczęściej używanymi w codziennym i formalnym języku hiszpańskim. Znajdziemy więc w nim wyrażenia czasownikowe: gotować, polować, tańczyć, świętować, ale i zdobywać, aplikować, brać pod uwagę. Dzięki temu zestawowi możemy także poznać kulturę języka hiszpańskiego, w którym wartości takie jak przebywanie z rodziną, uwaga poświęcona wspólnemu gotowaniu lub świętowaniu w grupie przyjaciół mają duże znaczenie. Wszak język to żywe zwierciadło kultury!

Musisz się zalogować, by móc napisać komentarz.