słownik hiszpański - polski

español - język polski

unir

po polsku:

1. łączyć


Trudno jest łączyć pracę ze studiami.
dołączać się do ruchu na drodze, zmieniać pasy ruchu
połączenie
wgłębienie
wiele spółek połączyło się

Ponad 700 czasowników hiszpańskich!!!
H (randomes españoles B1)
Hiszpański 1
Hiszpański - czasowniki
español 0.2 czasowniki...

unir w innych słownikach

po angielsku
po francusku
po niemiecku