słownik francusko - polski

Français - język polski

aveugle po polsku:

1. ślepy ślepy


Jej brat jest ślepy.
Mój dziadek jest ślepy, tak teraz używa białą laskę.
Sędzia chyba jest ślepy.
jesteś ślepy?
Przed śmiercią był niemal ślepy.
Zdał się na ślepy los.
Jest ślepy na jedno oko.
Bardziej ślepy jest od ślepca ten kto nie chce patrzeć!

Polskie słowo "aveugle" (ślepy) występuje w zestawach:

300 najważniejszych określeń po francusku 126 - 150
Les cinq sens
Les cinq sens
vocab internet

2. niewidomy


Jestem niewidomy, ale uwielbiam podróżować, robię to często i dobrze.
Jej brat jest niewidomy.

Polskie słowo "aveugle" (niewidomy) występuje w zestawach:

francuski, niepełnosprawności, samopoczucie
choroby, leczenie (francuski)
la partie du corps (Części ciała)
francuski - la santé
Powtórka do testu